tirsdag, desember 29, 2009

Perfekt solskinspadlingKnallsol, blenkjande og flat havoverflate og snøkledde bergknausar gav strålande ramer for seks havstrilar på romjulspadling i dag.

Me sette ut frå Sveholmen/Spissøy og padla sørover langs øya- Brått såg me ei havørn som prøvde å sleppa unna nokre irriterande måkar med byttet sitt. Truleg gjekk det bra. Spissøysundet var nesten utan straum, og det var sjeldant idyllisk forbi den gamle handelsstaden Bakkasund, vidare forbi Kvaløy og inn i straumen ved Bakka, før me vende nasen mot Klepsvik, der pollen var islagt.

Leiaren koste seg med kaffi på dekk og kjeks til akkompagnement. Veret varma heilt urtleg, før me padla frå Klepsvik og rett over til sørspissen av Spissøya att. Like bak neset traff me Ørnulf Kalve igjen. Han tok til vengjene rett framfor den fyrste kajakken i gruppa vår, og sette seg i ei gran og studerte oss med sedvanleg stoisk ro. Tek me ikkje heilt feil, har me truffe på denne ørnevenen på nært hald tidlegare. Kanskje me skal ta med litt fisk til han på neste tur frå Spissøy.

Uansett, turen var fantastisk, sikten i sjøen heilt enorm. Konklusjonen er at me padlar alt for lite om vinteren, då me stort sett kan ha sjøen for oss sjølve. Det gjeld berre å ha ei god tørrdrakt, og kanskje nokre gode hanskar for oss som frys lett på fingrane.

søndag, desember 27, 2009

Romjulspadling tysdag

Oppmøte Spissøy ved Bakkasundbrua klokka 10:30. Me tek ein liten vinterpadletur på om lag halvannan time.

onsdag, desember 23, 2009

Ny klubbkajakk på nyåret


Me har for lengst tinga ein North Shore Polar som skal leverast frå Havpadlern på nyåret. Båten er ein meir leiken versjon av Buccaneer, som me alt har ein av i klubben. Buccaneeren skal me elles byggja litt om -setja inn større cockpitopning og installera ein KariTek senkekjøl.

Polar-en er kvit med oransje dekk. Meir info kjem når han vert levert,

tirsdag, desember 22, 2009

God jul til alle havstrilar

Havstril ynskjer god jul og eit retteleg godt nyttår til alle medlemmar og padlevener. Når det gjeld den bebuda romjulspadlinga, ser det ut til å verta ganske ufyseleg med minusgrader og vind dei fleste dagane. Blir det endringar i vêrtilhøva, vonar me likevel på ein litentur frå Spissøy mellom høgtidene.

fredag, desember 18, 2009

Gratulerer til Freya

Havstril ynskjer å gratulera padlaren Freya Hoffmeister med på ha lukkast på solapadlinga si rundt Australia. Det tyske havpadleikonet kom i mål tysdag senne veka. Meir kan du lasa til dømes på Kokatat sin blogg, eller på Freyas heimeside.

mandag, desember 14, 2009

Ikkje bassengtrening

Sidan det ikkje er kome nokre ynskje om eskimorullekurs i basseng, blir det ikkje arrangert i vinter. Me kjem likevel attende med rullekurs på forsommaren 2010 og då vert det i det rette elementet - sjøen.

tirsdag, desember 08, 2009

Romjulspadling

Dersom det vert godt vêr mellom jul og nyttår, satsar me på ein romjulspadleseanse. Det vert ganske kort varsel grunne labile vertilhøve, så det gjeld som alltid å fylgje godt med på bloggen!

torsdag, desember 03, 2009

Ynskjer kurs og turar 2010

Leiaren lurer på kva kurs og turar medlemmane klan vera interesserte i 2010. Kva av dette kan vera interessant på kurssida?

- Utviding av introkurs til grunnkurs (naudsynt for å gå vidare på kursstigen i 2010)
- Teknikkurs
- Eskimorullekurs i basseng - vinter
- Eskimorullekurs i sjø - tidleg sommar
- Rockhoppingkurs vinter eller haust

Me reknar med å kunna tilby fleire turar med overnatting i 2010, grunna at me endeleg får fleire aktivitetsleiarar. Elles kjører me naturlegvis vidare på måndagspadlingane våre.

Kommenter under, eller send e-post til info@havstrilpadleklubb.no for å gje feedback.

tirsdag, desember 01, 2009

Rullekurs i basseng

Havstril ynskjer å tilby medlemmane eksimorullekurs i løpet av vinteren (i bassenget på Eidsbøen). Me forhandlar i desse dagar med nokre dyktige instruktørar (enten frå BSI eller God Tur/Njord) om kursinga. Viss folk er interesserte i slike kurs, legg gjerne att ei melding under. Pris kan bli oppimot 900,-

tirsdag, november 24, 2009

Padle-DVD-ar på biblioteket


Det er berre å minna om at det finst ei rekkje gode padlefilmar på biblioteket i Bekkjarvik. Om nokre dagar kan du og finna Gordon Browns "Sea Kayak" tilgjengeleg som DVD. Alle filmane er gåver frå padleklubben til biblioteket.

Me kjøper samstundes årsabonnement på bladet "Padling" til biblioteket.

fredag, november 20, 2009

Kajakkane flytta


Alle kajakkane til Havstril, minus K2-en "Eldjarnet" fann i går vegen til Sveholmen. Grunna høg fukt i naustet vårt, tek me ikkje tørrdraktene bort dit enno.

For dei som vil nytta utstyret er dette ordninga: Me har ein nøkkelsafen med ein femsikfra kode rett ovanfor naustdøra. Denne koden må tastast inn når nøkkelsafen til hengelåsen skal takast ut eller setjast på plass at. Denne koden får du ved kontakt med Trond Hagenes, telefon eller SMS 988 74 253. Koden kjem til å vera skifta med jamne mellomrom t.d. kvar tredje månad.

Padlefest på Holmen!

Til tur- og havpadlere i kajakklubbene: Njørd, Nordhordland, Øygarden, Havstril Austevoll, Os, Fana, Hordvik, Puddefjorden, BSI, Bergen Havpadleklubb.

FEST FOR PADLERE!

Det kom en lys ide fra en av Bergen Havpadleklubbs representanter for en tid siden: Hvorfor ikke lage en flott fest der vi inviterer padlere fra alle klubbene i og rundt Bergen. Og dessuten andre padleinteresserte som ikke står i noe klubb.

Planen er å møtes på Cornelius på Holmen (vest for Bjorøy) og lage en stilig fest med god mat og drikke. Vi har fått reservert en dato, nærmere bestemt lørdag 13 mars 2010, og sender med dette skriv ut en foreløpig invitasjon for å lodde stemningen i f t en slik fest. Endelig invitasjon med påmeldingsinfo vil bli sendt ut i januar.

Som navnet tilsier er Cornelius en restaurant som ligger på en holme og vi må derfor skysses ut eller padle ut for egen maskin. Vi kan skysses fra to steder: Alvøen eller Bergen. Prisen v egen transport er kr 495.- (som er rimeligere enn standard pris) for Havets koldtbord. Ev 650 kr v båttransport Alvøen T/R eller kr 750 v transport Bryggen.

Det meste av underholdning vil vi kunne ordne selv, men vi kan kanskje vurdere å leie inn noen profesjonelle og fordele kostnaden på antall gjester. Eller prøve å skaffe noe sponsorinntekter.

Klubbene kan selv arrangere felles/enkeltvis padling fram til Holmen slik at dette blir en del av festen/turen. Dette vil vi komme tilbake til. Vår eget program kan f. eks bestå av noen tur-foredrag samt presentasjon av de forskjellige klubber. Og etterpå blir det dans!

Festkomiteen kan bestå av 5-6 personer. Vi fra BHK har tenkt at vår klubb skal ha to personer med i en slik komite, og bli den ansvarlige klubb i arbeidet fram mot festen. Resten vil vi gjerne ha fra klubbene rundtomkring! Ev. komitemedlemmer kan dere foreslå gjennom videre e-post kontakt.

Håper dere vil gi en snarlig tilbakemelding om hvilken interesse dere har for en slik fest slik at vi kan fortsette planleggingen, eller ev skrinlegge planene.

Med vennlig hilsen
Bergen Havpadleklubb
Hans Ove Galtung, formann
Tlf 9021 7705

onsdag, november 18, 2009

Ta bilen fatt

Kjøredugnad i morgon, grunna store mengder regn. Ta med takgrind, eventuelt tilhengjar klokka 15. Oppmøte i Gråsidalen.

fredag, november 13, 2009

Flyttedugnad på torsdag

Møt opp i Gråsidalen fyrstkomande torsdag klokka 15. Me flyttar kajakkar til deira nye heim på Sveholmen. Blir det bra ver, kan me vurdera å padla. Ta kkontakt dagen i førevegen for å vita kva som trengst: Bilar me takgrind, eller ivrige padlearmar. 988 74 253, som vanleg, og så helst SMS.

søndag, oktober 25, 2009

DVD-en me har venta på

Gordon Browns DVD om havpadling. Han er truleg ein av verdas beste instruktørar, og er mannen bak den særs eminente boka Sea Kayak.

Trailer frå filmen.

mandag, september 28, 2009

Flytebrygga har fått grønt lys

Havstril har no alle dei naudsynte godkjenningane for å leggja ut flytebryggja me får frå Sjøtroll Havbruk på seinhausten. Ho bli lagt rett utanfor utgongen av naustdøra vår på Sveholmen.

mandag, september 21, 2009

Slutt med oppmøte torsdagen

Uorganisert torsdagspadling vart ingen suksess. Denne veka vert det ikkje nokon aktivitet frå Gråsidalen. Hugs likevel at det er mogleg å låna utstyr når de måtte ynskja.

Truleg vert det ein sundagstur i Haukanespollen ein av dei fyrste helgjene i oktober. Ein verkeleg fin tur når trea skrur av, og løva mistar grønskjeret sitt og i staden vert gule og raude i all sin prakt.

fredag, september 18, 2009

Bøssebærarar frå Havstril?

"Austevoll Formannskap er kommunekomite. For å få gjennomført innsamlinga i Austevoll henvend vi oss til lag og organisasjoner og andre frivillige som kan vera med og stille som bøssebærar søndag 18. oktober 2009.
Ber om tilbakemelding om ditt lag/organisasjon/du kan stilla med bøssebærarar og kva område dette gjeld. Offentleg servicekontor vil ordna med bøsser og materiell til innsamlingsdagen."
Viss nokon er interesserte i å gje litt humanitær innsats, ta kontakt med klubbleiar Hagenes på 988 74 253 - helst på sms.

mandag, september 14, 2009

Snart rennande vatn på SveholmenNo gjenstår det særs lite før me kan setja kajakkane på sjø og padla dei til den nye basen sin på Sveholmen. Austevoll rør har gjort det meste som skal til før me har vatn til å spyla reint kajakkar og anna utstyr med.

Foto: Krane der det snart kjem magisk uv-bestrålt takvatn ut (øvst). UV-filer og pumpe på innsida av klubbhuset (midten). Haustidyll på holmen vår (nedst).

torsdag, september 10, 2009

NY DVD på biblioteket

I løpet av nokre dagar kan Havstril-medlemmar og andre ivrige bibliotekgjengarar låna med seg endå ein god havpadle-DVD frå biblioteket. Havstril har kjøpt inn filmen "Eastern Horizons", som innan kort tid vil verta tilgjengeleg for folk flest.

tirsdag, september 08, 2009

"Uoffisiell" padling frå Gråsidalen

Tom i den gule Boreal Fjell oppmodar medlemmane om å verta eininge om å padla litt saman utanom fastsette padladagar medaktivitetsleiar. Han føreslår torsdagar. Kva med oppmøte ved naustet i Gråsidalen kvar torsdag klokka 18? Kommenter gjerne under.

fredag, september 04, 2009

Heimesida oppdatert

Heimesida er oppdatert, med referat frø førre styremøte, pluss redigering av tekst om nokre av klubbkajakkane.

fredag, august 28, 2009

Takk til Norfield Offshore AS

Havstril ynskjer å retta ein hjarteleg takk til Norfield Offshore AS, som har støtta bryggeprosjektet vårt på Sveholmen med 7 000,- NOK. Dette er ein stor hjelp til å realisera ei tenleg padlebryggje for klubb og gjestande ved Sveholmen.

torsdag, august 27, 2009

10 000 kroner frå Sparebanken Vest

Prosjekt Klubbhus på Sveholmen fekk 10 000 kroner frå Sparebanken Vest under ei utdeling av allmennyttinge midlar. Olav Jarnes representerte Austevoll uv-jegarar, og Malin Sjursen Sørvik Havstril pk. Me takkar Ragnhild og resten av gjengen i banken for støtta!

onsdag, august 26, 2009

God medlemsvekst

Per i dag har Havstril pk 72 betalande medlemmar i 2009. Dette er ei eventurleg auke frå året i føreveken, me hadde 53 betalande medlemmar ved årets utgang.

Ingen fellestur på måndag

Det blir truleg ingen fellespadlingar i september, då klubbens aktivitetsleiar ikkje har høve til å ta åra fatt grunna føreståande barnefødsel. Hugs likevel at det er fritt fram for å låna kajakkar frå seglarnaustet i Gråsidalen.

Fin tur rundt Drøna

Sørausten fekk ikkje tak på vestsida av Dronø, då ein fåtalling havstrilflåte var på fellespadling måndag. Me padla limt langs land, og duppa åra i tanga stort sett heile vegen. Tjeldane fauk opp rundt oss, og på vegen fekk me ein ung ærfugl til å forsøkja å ta til vengjene. Til slutt gav han opp og dykka under havoverflata.

Me trefte på ribbemanetar under skroga våre, medan små sølvglinsande fisk hoppa rett framfor oss, skremde av årene våre eller kanskje ein skummel predator som skaut opp frå djupna.

Etterkvart vart det tid for å padla inn i Drønspollen, der det ikkje var ei sjel å sjå. Rolege tak i den tidlege haustsjøen, som enno var varm.

Til slutt padla me litt inn i Busepollen, forbi Trollholmen og innatt til Beinskrokjen, akkurat i det det var i ferd med å mørkna.

fredag, august 21, 2009

Sein innflytting på Sveholmen

Det er enno ikkje ordna med vassforsyninga på Sveholmen (datoen me fyrst vart lova av selskapet som skal ordna sisternesystemet var medio juni). Havstril si flytting nordvestover frå Gråsidalen vil dermed enno lata venta på seg nokre veker. Medlemmane får informasjon om flyttinga og dei praktiske detaljane i høve til av kajakk etc. når flyttinga finn stad.

Måndag: Padling frå Beinskrokjen

Småbåthamna i Beinkrokjen klokka 18:30 er utgangspunktet for mandagspadlinga til veka. Det er meldt temmeleg sterk vind, så me får sjå an forholda når me kjem så langt.

onsdag, august 19, 2009

Takk til P/R Haugagut

Havstril sende for ei kort tid sidan ut invitasjon til lokalt næringsliv om støtte, til hjelp i samband med kostnadane knytt til padlebryggja me skal leggja på Sveholmen. P/R Haugagut er den fyrste verksemda som har betalt inn til komntoen vår. Me takkar hjarteleg for dei 1 500 kronene.

tirsdag, august 18, 2009

Kurssesongen avslutta

Gråvêret den siste tida må nok ta noko av ansvaret for avgrensa interesse for introkurset vårt var under halvfullt i går: Berre fire padlarar møtte opp. Dette førte likevel til eit effektivt kurs, der me fekk tid til å repetisjonar på kameratredning.

søndag, august 16, 2009

Vêret viste seg med to ansikt


Foto:

Øvst: Geiter på Lunnøykalven. Dei åt tang og tare som dei reinaste japanarar, og vart ikkje særleg skremde av oss.

Inger og Eivind tek i eit tak på vegen mot Hevrøy.

Mat og drikke etter at me hadde konstatert at det ikkje var teltplassar på nokre av holmane rundt Hevrøy. Etter å ha vurdert Rosseidet for usikkert og Fugløy for utsett grunna vêrmeldinagne, enda me like godt opp inst i Kvalvågen.

Laurdagsmorgon regna det, og ute på fjorden var det både bylgjer, nokså sterk vind og regn i mot. Her er Eivind før me pakka snippyskja saman.

Siste etappe. Forbi Slåttesteinen på veg mot Fagerbakkevågen.

tirsdag, august 11, 2009

Bekkjarvik utgangspunkt for overnattingsturen

Dersom det ikkje vert store endringar i vermeldinga, startar me turen til Fugløy, der me overnattar natt til laurdag - fredagkvelden klokka 18:30. Me padlar på sørsida av Selbjørn, over Stolmasundet til Fugløy. dagen etter tek me nordsida attende til Bekkjarvik, gjerne via Hevrøy og øyane og holmane rundt.

Kvar deltakar er ansvarleg for eigne forsyningar, sovepose etc. Det er greitt å avtala bruk av telt, dersom ein ikkje sjølv har med seg noko som kan passa i lasterommet på kajakken ein skal nytta.

Leik og moro til Råtapollen
Eivind er inspirert etter helgas teknikkurs, og viste mange av dei kjekke taka han fekk læra hos Morten Nyborg då me padla roleg til Råtapollen i litt motstraum og små bylgjer. Inne i den rolege pollen leika me oss ein del med ulike teknikkar før turen heldt fram i retning Melingsvågen, på nordsida av Storholmen og attende til Gråsidalen.

Foto: (Øvst) Rune padlar. Pirholmen i bakgrunnen. (Midten) Eivind visar teknikk. (Nedst): Vidleværane ved Råtapollen.

Møte med superpadlaren

Sjekk ut bloggen til James Baxter. Me møte han i går i Gråsidalen. Ein hyggeleg kar, som padlar frå Kirkenes til Oslo, etter fyrst å ha gått på ski Noreg på langs.

Baxter padlar ein TideRACE XPlore X.

mandag, august 10, 2009

Heilstøypt teknikkursDei fire havstrilane som var på NPF teknikkurs i helga, har berre godord om både kurs og instruktør, Morten Nygård. Forbundets Hilde Breiskalbakken hostipterte på kurset. Når nokon kjører åtte timar ein veg for å vera med på kurs, understrekar det kvaliteten på instruktøren. Nygård er tidlegare leiar i Haugesund kajakklubb.

Ein av deltakarane sine tankar om kurset:

Refleksjoner etter eit teknikkurs:

Nøkkelord: Rotasjoner, framdriftstak, kanting, gorillaposisjon, sveip, støttetak, magemusklar, telemarksving, sculling, sidevegsforflytning, svingtak, ”go’dag”-manøver.

Hovudmål for kurset var tryggleik i kajakk og det å kunna styra kajakken utan å mista fart.

Tre basisprinsipp danna ramme for teknisk og sikker padling:
1. BOKS som eit tenkt arbeidsrom
2. FAST ÅRETAK nært opptil 90 grader i alboger
3. SJØEN ER MIN VENN

Tryggleiken var i sentrum for alle, og me trente på kameratredning, cowboy-entry, eskimoredning og bergingsaksjon med slep. Prinsipp nr 3. blei flittig brukt i øvingssekvens med introduksjon til rulle, samt då me forska på ulike padleposisjoner i og på kajakken.

Eit nyttig tips for styringsteknikkane var konkavitetsregelen. Den konkave sida av padlebladet alltid vendt inn mot skrogsida.

Det blir ofte hevda at ein sjeldan bruker meir enn ein liten prosent av det ein lærer på kurs. Men dette teknikkurset var så nyttig og lærerikt at me kjem til å få bruk for alt. Så er det berre å kaste seg på bølgjan blå så snart råd er,- ”for øving gjer meister”

Masse ros til kursleiar og dei øvrige deltakarane for ein god, trygg og sikker atmosfære, ei utfordrande og lærerik helg med trivelege folk på sjø så vel som på land.

Gullmedalje til sprek nybakt mor, Camilla som tar teknikkurs tre månader etter fødsel.
Medalje til Hilde som kjørte heilt frå Oslo til Austevoll for å vera med på kurset ute i havgapet. Medalje også til Åse og Grethe som bakte skillingsbollar og lappar til lunsjen på kaien i Kolbeinsvik. Imponerande!

Austevoll er eit perleøyrike.

(Morten Nygård demonstrerer. Instruktøren på veg ut frå kai i Kolbeinsvik. foto: Trond Hagenes)

fredag, august 07, 2009

Overnattingstur til øyane

Fredag om ei veke, altså 15. august, startar me ein overnattingstur til dei ytre øyane. Meir informasjon kjem på bloggen i løpet av neste veke, men me kunne godt tenkt oss å vitja mellom anna Fugløy.

Måndag frå Gråsidalen

Møt opp kring klokka 19. Me padlar vestover, gjerne i retning Rotapollen og beyond, alt etter vêret.

torsdag, august 06, 2009

Fellesdugnad på Sveholmen

Dei som har tid, kan godt møta opp på Sveholmen for dugnad fyrstkomande laurdagsmorgon klokka 10. Det vert sikkert arbeid på bryggjene etc. også.

onsdag, august 05, 2009

Endå eit kurs

Åtte nye personar fekk i går innføring av i padling i regi Havstril padleklubb. Dette var det nest siste padlekurset i år, etter planen.

Halv kontingent ut året

Frå og med dags dato er det halv kontingent ut 2009. Det betyr at vanlege seniormedlemmar altså betalat 200,- for medlemsskap til og med 31. desember 2009, medan studentar og ungdom og barn under 18 berre betalar 100 kroner for medlemskap i same periode.

fredag, juli 31, 2009

torsdag, juli 30, 2009

Tyskarar bloggar om Austevoll

Utanlandske padlarar likar òg Austevoll, om me skal tru denne bloggen og leiaren sine mangelfulle tyskkunnskapar.

Kajakkane reservte tysdag

Tysdag 4. august er alle kajakkane, minus K2-en, "Eldjarnet" disponert til kurs.

tirsdag, juli 28, 2009

Kvalitetstid i gråvêret

Berre tre sjeler møtte opp ved Bekkjarvik, og sette kursen nordover. I byrjinga tok vinden i Selbjørnsfjorden eit visst tak, og laga morosame bylgjer. Etter ein kort passiar med familien Dalseide ved dei nydelege tørrmurte bryggjene sine, vende me nasen mot Litla Lunnøya. Det var heilt roleg på nordsida av Selbjørnsbrua, og dei einaste krusingane me opplevde var då John Otto tøffa forbi i sjarken sin.

Mellom Litla Lunnøya og Lunnøy, friska det på. Me fekk litt suft i hekken, og skaut fart i retning innseglinga til den beskytta hamna på øya. Det bur berre eit fåtals familiar på Lunnøy, men rorbuer har no spreidd seg òg.

Under vegs såg me mange store konsentrasjonar av glasmaneter, fleire måsungar, ein og annan tjeld og nokre terner som alltid heldt ei viss avstand til havstrilane.

Me kryssa attende til Selbjørn, og vinden spakna litt etter kvart. Me padla inn i ved Veivågen, bisna vidare på den vesle pollen ved Knut K. si hytte, før me tok vegen på innsida av Eikholmen og attende til utpadlingsplassen- Øvst på Eikholmen var det nokre store gjæss som observerte oss.

Totalt padla me 15,2 kilometer, gjennomsnittsfarten var temeleg nøyaktig 5,9 kilometer i timen. Det tok to timar og 34 minutt.

fredag, juli 24, 2009

Ingen tur til Nærøyfjorden

Det har ikkje vore ei sjel somhar vist interesse for tur til Nærøyfjorden. Difor kansellerer me denne, og satsar i staden på ein overnattingstur til øyane/holmane vest i Austevoll. Tid og stad finn du meir om på bloggen etter kvart.

torsdag, juli 23, 2009

Måndag går turen frå Bekkjarvik

Møt opp ved parkeringsplassen ved Bekkjarvik torg klokka 18:30. Enten tek me fartøya laus frå Juthola, eller viss den melde sønnavinden vert ekstra sterk, tek me kajakkane og sjøset dei ved Nordrevågen. Målet for padleturen er Lunnøy og kanskje vidare til Litlakalsøy, alt etter vêrtilhøva.

onsdag, juli 22, 2009

Røstøy - Terneskjeret

Me var tre karar som møtte opp i Rostøysundet, målet for turen var terneskjeret. Etter ein times padling i motsjø var me velberga framme ved målet. Etter ein liten drikkepause satte me kursen heim att via Røtapollen og rundt Bakholmen før me sette kursen mot Rostøysundet.

Sjølv om me ikkje var så mange som møtte opp i dag, så var me einige om att det var ein fin tur. Me fekk testa kajakkane våre litt og enkelte av deltakarane har nok lært seg å mestra litt røffare sjø enn ein vanligvis paddler. Takk for turen!

RH

tirsdag, juli 21, 2009

Kurssesongen held framMåndag var det åtte deltakarar på introkurs hos Havstril. Deltakarane fekk i tillegg tid et vanlege innhaldet tid og høve til å prøva seg på åreposeredning. Vêret var overraskande bra, men langt mindre vind enn forventa og opphald.

Etter planen kjører me to kurs til i år. Eitt tysdag 4. august og eitt måndag 17. august. Innan den tid bør kajakkane våre vera flytta til Spissøy.

Foto: Stig Løseth "bergar" Helge Solbakken med kameratredding (øvst), og same Solbakken prøvar seg på åreposen, i forgrunnen gjer Rune Fanastølen Tuft det same.

torsdag, juli 16, 2009

Klubbtur frå Rostøy tysdag klokka 18.30

Rune H. leiar seglasen. Oppmøte ved det raude naustet til venstre 100 meter frå brua.

Døra på plass i naustet


Tre og ein halv havstril møtte til dugnad torsdag, og klarte med intenst og fokusert innsats å ferdiggjera døra på naustet på Sveholmen. No gjenstår berre små detaljar før me flyttar kajakkane frå Gråsidalen til den nye tilhaldsstaden vår.

Stor kursinteresse

Det var fullt kurs i gråvêret på mandag. Me kunne sikkert hatt 18 stykk på kurset, men materiell og tryggleiksreglar frå NPF set ein stoggar for det. Dermed set me opp ekstrakurs fyrstkomande måndag. Det er framleis nokre ledinge plassar. Send e-post eller send SMS til 988 74 253.

lørdag, juli 11, 2009

Ingen fellestur måndag

Grunna kurs vert alle havstrilbåtane reservert på måndag. Det vert heller ikkje fellespadling/klubbtur denne veka. Veka etter, er det usikkert om det vert kurs eller fellspadling på måndagen, men me prøvar å få til eit opplegg for klubbpadling tysdag.

torsdag, juli 09, 2009

Dugnad torsdag

Torsdag 16. juli klokka 13 tek Havstril siste sprint i sin eigen dugnad på Sveholmen. Målet er å setja opp skyvedøra, og laga klart til hengjelås med meir. Møt opp!

Denne veka er det stor aktivitet på Sveholmen, og dei som er interesserte i å hjelpa til, kan kontakta Stig Storebø på mobil 95 70 13 91 for fleire detaljar.

Det nærmar seg no tidspunktet då det vert praktisk mogleg for Havstril pk å flytta flesteparten av kajakkane våre tild en nye heimen deira :-D

Foto: Undervassjegrane Andreas Risøy og Stig Storebø har slett ikkje noko i mot hjelp frå havstrilane.

Måndag er alle kajakkar reserverte!

Grunna kurs blir alle kajakkane i Havstril pk, minus K2-en "Edljarnet", reserverte frå og med klokka 18, måndag 13. juli og ut kvelden!

tirsdag, juli 07, 2009

Storkos i duskregnet


Fire havstrilar og to havstrilar in-spe tok turen frå Gråsidalen i går. Me padla nordover, under Storholmbrua, kryssa leia til Hundvåkøylandet. I Osen såg me ein stim med niser som sikkert var travle med å forsyna seg av makrellstimane i området.

Me duppa forbi Haugagut sin kai, vidare forbi Torangsvågen, i retning Skår. Mykje fin skjergard å sjå, og me merka oss alle dei pittoreske hyttene her og vidare i rundt Skårøysundet. Eigentleg hadde me tenkt oss til Ryarbåsen på Krossøy, men då klokka begynte å bli mange og einskilde litt møre hist og her etter den fyrste padleturen sin, tok me vendereis sørover att.

På vegen trefte me "Rygerstril" som laga bylgjer akkompagnert av frydefulle kvin frå nokre av oss. Totalt padla me rett i overkant av 15 kilometer på temmeleg nøyaktig tre timar.

mandag, juli 06, 2009

Teknikkurs helgja 8. - 9. august

Havstril har fått tak i ein god instruktør til teknikkurs 8.- 9. august.

Innhald:

Hovedmål
Deltakeren får en grundig gjennomgang av grenens tekniske ferdigheter, både med hensyn til teknikk og sikkerhet. Etter endt kurs kan deltakeren utføre god teknikk i rolige omgivelser.

HÅNDTERING AV KAJAKKEN
o Løfte, bære, sjøsette
o Sikring av kajakk.
o Kanting av kajakk.

FREMDRIFTSTAK
o Effektivt framdriftstak (padle rett fram over lengre distanse).
o Bakoverpadling
o 8-tallspadling fremover og bakover med kanting av kajakk.

STYRETAK
o Styretak bak.
o Baugtak.

Sideveis forflytning
o Uten fremdrift i kajakken
o I fart

STØTTETAK
o Sculling for støtte.
o Støttetak (høye og lave)

REDNINGSTEKNIKK
o Kameratredning.
o Egenredning.
o Tauing og bruk av taueline.
o Eskimoredning.

RULLE
o Deltakeren lærer det grunnleggende ved rulla. (DETTE ER EN INTRODUKSJON TIL RULLA! SÅ RULLA TRENGER IKKE SITTE!)

Krav til deltakelse
Nybegynnerkurs

Varighet
16 timer.

Organisering
Helgekurs eller kveldskurs avhengig av arrangør.
Evaluering
Må greie de respektive krav i innholdet. Ikke perfekt men en viss forståelse på påvises.

Påmelding 988 74 253 (Trond Hagenes). Påmelding er bindande!

fredag, juli 03, 2009

Frå Gråsidalen måndag

Klokka 19. Turen vil gå nordover til Skårasundet eller rundt øynane ved Rotapollen og sørover.

torsdag, juli 02, 2009

E-posten funkar att

info@havstrilpadleklubb.no er no oppe og går igjen. Beklagar viss De har forsøkt å senda oss e-post på denne adressa.

onsdag, juli 01, 2009

Finvêr til padling

Godvêret fører til auka medlemstilstrøyming og bruk av klubbkajakkane. Berre denne veka har me registrert seks nye havstril-medlemmar, slik at me no er 59 betalande medlemmar inneværande år. Dette er allereie over fasit i fjor, då me var 53 betalande havstrilar etter årets utløp.

Leiaren legg ekstra nøkkel i permen på Statoil, slik at det er mindre sjansar for at medlemmar ikkje får teke med seg nøkkelen.

fredag, juni 26, 2009

Kosetur rundt Drøno


Seks padlarar koste seg rundt Drøno med korte ermer, sol og flat sjø.

torsdag, juni 25, 2009

Fellespadlingar får ny dag

Frå den andre veka i juli vert fellespadlinga flytta frå torsdag til måndag. Dette vert ei permanent løysing ut sesongen.

Alt utstyr minus K2'en "Edljarnet¨reservert mandag

Grunna introkurs er alt utstyr reservert måndag 29. juni. Det vert ikkje klubbpadling torsdag.

mandag, juni 22, 2009

Padling frå Rostøy

Torsdag satsar me på tur frå nyebryggja til Rune på Rostøy. Destinasjon kan vera Terneskjeret ved Møkster eller andre kjekke holmar sør for Hundvåkøy. Mykje fint å sjå på denne turen. Oppmøte klokka 18:45.

Mellombels endring av e-post

Me har problem med servaren me normalt nyttar. I ein periode ber me kontatar nytta havstril@gmail.com i staden for info@havstrilpadleklubb.no-adressa me normalt brukar.

torsdag, juni 18, 2009

Ingen fellespadling

Grunna stor interesse, blir det arrangert kurs i kveld. Det er meldt nokså ufyseleg ver, så me har valt å ikke kjøra vanleg klubbpadling i kveld.

fredag, juni 12, 2009

Vind og iskrem

Det vart ein kortare padletur enn planlagd torsdag. Sterk vind og attgløymde spruttrekk resulterte i ein kort seanse frå Juthola til omkring Økshamaren, retur til Bekkjarvik som vart krona med ein tur på kroa og ein god iskrem (hagebær vert herved anbefalt).

tirsdag, juni 09, 2009

Torsdag klokka 19 i Jutholo

Me padlar frå Jutholo, ved Bekkjarvik klokka 19 på torsdag. Turen går nok over fjorden til Vinnesvågen og vidare langs land til Kalsundsholmen.

mandag, juni 08, 2009

God Tur har Nigel Dennis-kajakkar

Samarbeidspartnaren vår God Tur i C. Sundsgt har fått agentur på dei legendariske Nigel Dennis-kajakkane. Dermed bør havstrilar ha endå ein god grunn til å ta turen innom Ronny og kompani ute på Nordnes. Husk at ved kjøp av utstyr hos God Tur får du ti prosent i bonus. Me merkar oss og at Ronny sel båtane fleire hakk billegare enn tidlegare importør Nomekajakk!

tirsdag, juni 02, 2009

Ingen torsdagspadling

Det er meldt stiv kuling på torsdag. Det blir for ekstremt for vanleg torsdagspadling, og me trekkjer inn årene for denne veka.

fredag, mai 29, 2009

"Austevoll Seafood" på plass

I dag var me og henta klubbens nye juvel, "Austevoll Seafood", på Krokeide. Båten vart levert av importør Thomas Nicolson hos Bølgen og meg. Den nye båten er ein TideRACE Xplore. Kajakken har eit utruleg fartspotensiale, men er likevel rett så leiken.

I tillegg har båten ei rekkje flotte detaljar og utruleg fin finish.

Neoprentrekk sit utruleg godt fast kring cockpitkanten på denne kajakken, så me rådar medlemmar som vil prøve han å nytta vanleg spruttrekk.

"Austevoll Seafood" er kjøpt inn som ein del av samarbeidsavtala Havstril padleklubb har med konsernet Austevoll Seafood. Me er stolte over å kunna assosiera oss med eit verdsomspennande fiskerikonsern som bærer namnet til heimkommunen vår.

Dugnad og meir dugnad

Havstrilane var alt anna enn mannsterke på dugnad i går. Eldsjelene Yngve og Eivind stod for arbeidet, medan dei i byrjinga vart distrahert av mannen med ti tommeltottar, Trond. Arbeidet med naustet viser no fin progresjon. Me må pynta litt på utsida: På murveggen er det mange sår, som må fyllast i, før me målar. Det lek også inn litt vatn ovanfrå, så her må det tettast.

Sjølve flyttinga av klubbutstyret kunne blitt gjort snarleg, men me må ha tilgang til ferskvatn før det.

I morgon laurdag er det fellesdugnad med UV-jegarane klokka 10:00. Møt opp!

tirsdag, mai 26, 2009

Meir dugnad

Torsdag klokka 19 er det duka for meir Havstril-dugnad på Sveholmen. Me satsar på å setja opp dør til kajakklageret vårt (sjå bilete). Vonaleg er me klare til å flytta inn like over månadsskiftet.

lørdag, mai 23, 2009

Kjekt på dugnad

Havstrilane som møtte på fellesdugnaden med undervassjegarane i dag, melder om mykje unnagjort arbeid og ein kjekk gjeng. Turleg vert det ny havstrildugnad på vår del av klubbhuset på torsdag og fellesdugnad igjen på laurdag.

fredag, mai 22, 2009

Stort sett opphald rundt Rostøy


Leiaren tok litt våtkortgjennomgan med tre nye havstrilar, før Eivind møtte opp og me tok ein roleg kosetur rundr Rostøy. Me bisna på steinbrot, pittoreske naust og gamle "Solnes", som enda sine dagar på 1960-talet etter eit forrykane uvêr. Framleis er det mogleg å padla inn i skroget på det som i fyrstinga var ein gamal kvalbåt. No er det mindre og mindre att.

På slutten gjennomførte tok me kameratredning to tre nye havstrilar fekk tildelt våttkort.

(foto: Vakkert naustmiljø på vestsida av Rostøy).

Fellesdugnad på Sveholmen laurdag!

Alle mann og kvinner i arbeid! Det sksl leggjast ny kai på Sveholmen. Materialar må bærast, gamle brytast opp og nye legjast ned. UV-jegarane stiller med ein tropp, og me kan vel ikkje vera dårlegare?

Oppmøte er klokka 10:00.

onsdag, mai 20, 2009

God dugnadsinnsats

Seks havstrilar stilte på dugnad på Sveholmen. Rommet vårt vart rydda og det vart reist stativ med plass til tolv kajakkar. Minst ein dugnadsdag til må til, mellom anna or å ferdiggjera dør.

tirsdag, mai 19, 2009

Gråsidalen klokka 20 torsdag

Me tek sikte på å padla nordover til Storholmen, fylgja Hundvåkøosen til Skår og ta rundt Krossøy og padla attende sørover frå Hufthamar. Oppmøte er klokka 20.

fredag, mai 15, 2009

Ny dato for Nærøyfjorden

Dato for klubbtur med fovernatting i Nærøyfjorden vert 15. - 16. august. Gje melding til Trond Hagenes per sms 988 74 253 eller e-post info@havstrilpadleklubb.no ved interesse for å delta på turen.

Dugnad på Spissøy

Det vert dugnad på padleklubbens del av klubbhuset på Spissøy fyrstkomande tysdag klokka 18. Ta med godt humør, eit og anna verktøy og arbeidsvilje.

Mange på padletur

Det var heile ti personar som tok årene fatt frå Gråsidalen torsdag. Nokre av dei var heilt ferskingar som fekk delar av introduksjonskurset i løpet av turen.

(På bilete ser me ein kajakksflåtes fortreffelegheit. Fotograf: R. Hugøy)

tirsdag, mai 12, 2009

Gråsidalen klokka 19:15

Torsdag vert padlinga frå seilforeningas naust. Oppmøte klokka 19:15.

fredag, mai 08, 2009

Kuling og bråttsjøar


Sjølv Småstraumane kan verta utfordrane i sterk straum, kuling og store bråttsjøar. Tre røynde havstrilar hadde hendene fulle då dei padla frå Straumsøya til Rostøy. Store skavlar, sterk straum og ditto vind gjorde at det var uvanleg utfordrande gjennom den midterste straumen ut frå Heimarkpollen. Men me klarte brasane alle saman, og Eivind forsøkte seg etterpå på kite-segling med sin kjære Seda Ikkuma.

Turen byrja med formaning om at me var galne som sette ut i slik vind. Tre røynde karar let seg ikkje skremma av litt sørleg vind, sjølv om det vart ganske heftig med motvind. Me stakk innom vika innanfor Olsen sin verkstad, vidare inn den vakraste Småstraumen. Over oss leika ei stor havørn seg i vinden.

Vidare glei me med straumen og mot vinden in i Heimarkpollen,før me sleit oss av garde mot Slorkjen. Solskinet heldt lukkelevis trioen under oppsyn. Inne i Slorkjen var det ikkje ei sjel å sjå, men ein hønsehauk glei på sitt grasisøse vis over tretopane.

På vegen heimatt fekk me rett så god surf i hekken. Bylgjene følgde oss til Straumsøya, der skavlane byrja gå kvite. Akkurat her fekk leiaren problem med spruttrekket, og fekk vatn inn i cockpiten sin,men påfylgjande problem med stabiliteten. Etter pumping og forsikring av at trekket etterpå var på plass sette me i gang med eit par med særs utfordrande teknisk padling.

Men kjekt var det.

(foto: På veg mot Småstraumane frå Rostøy - ein av dei få stadane der vinden ikkje fekk tak).

onsdag, mai 06, 2009

Samarbeid med Austevoll Seafood ASA

Havstril padleklub er stolte over at me i dag har inngått samarbeidsavtale med Austevoll Seafood ASA. Avtala går ut på at konsernet med adresse Alfabygget tilgodeser klubben med eit kronebeløp, mot at eit visst tal friplassar på kurs. I tillegg vil dei tilsette som løyser våttkort ha gratis tilgang til klubbens utstyr i ein toråsperiode frå dags dato.

tirsdag, mai 05, 2009

43 kontigentbetalingar så langt

Havstril pk registrerer at 43 personar så langt har betalt kontigenten for 2009. Av desse er seks nye medlemmar. Dermed ligg det godt til rette for at me vil oppleva ein monaleg medlemsmassevekst i 2009. ved utgangen av 2008 hadde me 53 betalande medlemmar.

søndag, mai 03, 2009

Rostøy torsdag

Me satsar på Rostøy som utgangspunkt torsdag. Oppmøte klokka 19. Padletid estimert til 2-3 timar, alt etter vertilhøva. Møt opp!

1. mai var det berre to stykk som padla frå Nordrevågen. Difor kjem det ingen rapport på bloggen, heller.

lørdag, mai 02, 2009

60.000,- til Sveholmen/Spissøy

Havstril og Austevoll uv-jegarar er sikra 60.000,- for innlegging av straum og vatn i det felles klubbhuset vårt, etter at kommunen gav prosjektet 30.000,- frå dei kommunale kulturmidlane, samstundes som Bergen- og omland friluftsråd har garantert å stilla like mange midlar til rådvelde.

Havstril ynskjer å rosa formannskapsmedlem Kjetil Østervold (Frp), som me meiner har talt saka vår, og vore instrumentell for at midlande kom på plass.

tirsdag, april 28, 2009

1. maipadling

Me stasar på ein litt lengre tur, gjerne med ein liten grillstogg under vegs. Oppmøte blir i Nordrevågen på Selbjørn klokka 18:00, fredag 1. mai.

fredag, april 24, 2009

Fint ved StorekalsøyFire ivrige havstrilar sette ut frå Spissøy, i nordleg kurs, inn straumen mellom Kvaløy og Storekalsøy, der det på fjøra var endå grunnare enn vanleg. Me padla forbi butikken på Bahus (bilete), forbi eit par av dei styggaste fabrikkbygga i kommunen. På vegen traff me på ein av dei lokale hekkebestandane av grågås, som overraska med å komma seg kjapt i lufta trass i dei store, tunge skrottane sine.

Me tok eit gamalt tørrmura båtdrag i augesyn i Hillevika, før me padla stilt og roleg i livda til Kalve. Me forsøkta å komma oss igjennom to små straumar for å sjå på storhavet, men vasstanden var for låg.

Dermed padla me attende tvers over Kalsvika, og tok denne gongen vegen forbi det gamle kremmarleiet Bakkasund, og heimatt til Spissøy rundt sørsida av øya, der det var litt rotete sjø.

onsdag, april 15, 2009

Neste torsdagspadling

Neste torsdagspadling vert torsdag 23. april. Utgangspunktet vert Spissøy/Sveholmen, og oppmøte er klokka 18:30. Denne veka utgår torsdagpadlinga grunna aktivitetsleiaren si forretningsreise.

tirsdag, april 14, 2009

Storebø - Råtapollen - Storebø


Berre tre padlarar møtte opp i det storslagne vårvêret andre påskedag. Me padla forbi vraket ved Rostøy, Pirholmen, Bakholmen til den vesle pollen utanfor Melingsvågen. Totalt padla me 10,2 kilometer, padla i 1 time og 58 minutt. Gjennomsnittsfart 5,2 km/t.

søndag, april 12, 2009

onsdag, april 08, 2009

Fleire tippemidlar

-Klubben fekk til slutt 8 500,- i tippemidlar, ei auke på 1 500,' i høve til den fyrste meldinga frå forbundet. Dette kjem godt med når me skal søkja om og leggja ut flytebrygge ved Sveholmen!

Heimesida oppdatert

Mellom anna med oversikt over klubbens kajakkar. Grunna nettverkstrøbbel er ikkje alt ship shape enno, men det er like rundt hjørna!

søndag, april 05, 2009

Påskepadling

Viss nokon er interesserte i fellespadling skjærstordag, send ei meling på 988 74 253. Ved finevær, kan ein tur frå Vasseidet eller Gråsidalen. Me satsar på padling klokka 18 andre påskedag, måndag 13. april klokka 18. Stad kjem me attende til.

søndag, mars 29, 2009

Ingen torsdagspadling til veka, heller

Sidan bronkiane til aktivitetsleiaren ikkje heilt held mål, har legen bede han å ta livet med ro ei stund framover. Difor vert det ingen fellespadling på torsdag.

Minnar likevel om alle dei gode kajakkane i naustet, og at det er mogleg å låna tørrdrakt ved kontakt med klubbleiaren 988 74 253.

onsdag, mars 25, 2009

Ingen torsdagtur

Det vert ingen organisert tur torsdag 26/3, grunna annan aktivitet for klubbleiinga.

lørdag, mars 21, 2009

Dykjetur

Padlegeneral Hugøy melder om roleg dykjetur til hytto til Kjell og ein liten snartur innom Fleskeryggen på sesongens fyrste torsdagsseanse. Fire havstrilar møtte opp i fineveret.

onsdag, mars 18, 2009

Ny styressamansetting og studentmedlemsskap

Årsmøtet i Havstril pk valde fylgjande styre for 2009 måndag kveld:
Trond Hagenes - leiar
Malin Sjursen Sørvik - nestleiar
Rune Hugøy - styremedlem
Inger Uglenes - styremedlem og representant til Austevoll idrettsråd

Varamedlemmer: Eivind Møgster og Ole Bjarte Austevoll

****************

Det vart òg vedteke av studentar og skulelevar over 18 år får kontigent til halv pris, dvs 200 kroner for inneverande år.

Grønt lys for padling i morgon

Det vert sesongens fyrste padletorsdag i morgon. Rune Hugøy er leiar for ekskursjonen frå naustet i Gråsidalen klokka 18. Hugs påkledning etter sjøtemperaturen. Vil du låna tørrdrakt, gje melding innan klokka 12 torsdag til leiaren på SMS 988 74 253.

fredag, mars 13, 2009

Fyrste torsdagstur?

Viss vêret blir bra i slutten av neste veke, satar me på årets fyrste padleseanse. Oppmøte blir i Gråsidalen klokka 18, torsdag 19. mars. Sjå bloggen for stadfesting på onsdag.

onsdag, mars 11, 2009

Hugs årsmøtet

Alle medlemmar skal ha fått saksliste til årsmøtet påå måndag tilsendt. Dei som har betalt kontigenten har også fått nydesigna, plastlaminerte medlemskort i posten.

Stad og tid for årsmøtet er Bekkjarvik gjestgiveri klokka 19, måndag 16. mars.

søndag, mars 01, 2009

Hugs kontigenten

Denne veka sender me ut innkalling til årsmøte m.m. Veldig positivt om dei som enno ikkje har betalt kontigenten skundar seg med det. Slik sparar me både porto og administrasjonstid :-)

fredag, februar 27, 2009

Grusveg under arbeid

Denneveka har BOF laga klar grusa veg ned mot gangvegen til Sveholmen. Havstril og uv-jegarane arbeider for tida med å få lagt inn straum og vatn i det nye klubbhuset. Det ser dessutan ut som at Hpk skal få ei flytebryggje frå ei oppdrettsverksemd i kommunen til å nytta rett utanfor huset. Me kjem attende med nyhende om det siste når det er stadfesta.

onsdag, februar 25, 2009

7 000,- i spelemidlar

Hpk er tildelt 7 000 kroner i spelemidlar, basert på fjorårets investeringar i kajakkar, årer og vestar. Me er monaleg nøgde, sjølv om omsøkt sum var noko større (11 000,-).

lørdag, februar 21, 2009

Revisjon av rekneskap

Klubbleiaren lurer på om nokon der ute kjenner til personar som kan tenkjast å kunna stilla opp som revisorar til årsrekneskapen. Ein viss økonomisk skolering er fint, men vedkommande treng slett ikkje å vera autorisert revisor.

Me er òg på jakt etter personmar som kan stilla opp og føra bøkene våre i inneverande sesong. Dette fordi at klubben er i ferd med å veksa seg stor, og at investeringar med klubbhus etc kjem til å gje oss ein del ekstra arbeid også i rekneskapssamanheng.

torsdag, februar 19, 2009

TideRace Xplore S på demo

Den heiloransje kajakken på biletet er no på prøve hos Havstril pk. Båten er på utlån frå Bølgen og meg. Kajakken er lettpadla og passar spesielt for lettare padlarar (gjerne damer), som vil ha ein båt som er rask og har lastekapasitet. Den blå/svarte/oransje båten er nyebåten til ein av styremedlemmane våre.

mandag, februar 09, 2009

Exploreren på sjø

NDK Exploreren vår har vore på sjø. Før sommaren skal han lakkerast, og me må òg ha litt "padding" til cockpiten. men elles ein rett så god båt, spesielt til å padla nokre kilometer i.

søndag, februar 08, 2009

Kult med vinterpadling


Stille på sjøen, kaldt i lufta, utruleg sikt i sjøen. Vinteren kan vera ei utmerkt tid å padla på. Viss du ikkje har tørrdrakt, har klubben som nemt tidlegare fleire drakter du kan låna.

Her er Andreas Møgster på tur ut frå Gråsidalen ein gong i tidleg februar.

fredag, februar 06, 2009

Kontigentane sendt ut

I dag vert kontigentbreva for 2009 sendt ut til eksisterande medlemmar. Fint om De kan betala innan 1. mars, då dette minskar administrasjonsarbeidet.

onsdag, februar 04, 2009

Storfint besøk ved SveholmenAustevoll kommune viste fram vår eigen Sveholmen til Stortingets kommunalkomité som vitja Austevoll i går. Dette for å synleggjera at ein satsar på friluftsområde i kommunen. (foto: Marsteinen)

lørdag, januar 31, 2009

Årsmelding 2008

Havstril padleklubb

Styret i Havstril padleklubb bestod i 2008 av Trond Hagenes (leiar), Camilla Solbakken (nestleiar), Rune Hugøy (styremedlem/internettansvarleg) og Malin Sjursen Sørvik. Det var avheldt to styremøte, og elles hadde styret kontakt per e-post, telefon eller SMS når noko skulle avgjerast. Havstril sin representant til Austevoll idrettsråd var tidlegare styremedlem Liv Bente Storebø.

Ved utgangen av 2008 hadde me 53 betalande medlemmar. Dette er ein betydeleg frå året i førevegen (38). Likevel hadde me stor avskalling av medlemmar. 10 personar som var medlemmar i 2007 fornya ikkje kontingenten sin i fjor.

Hovudaktiviteten til padleklubben var som i tidlegare år torsdagspadlingane. Spesielt i sommarmånadane var det mange som var med, både ti og tolv medlemmar. Gledeleg var det også at svært mange av klubbkajakkane var i bruk ved mange av desse høva. Havstril arrangerte to lengre dagsturar utanom desse turane. Den eine var ein tur til dei ytre øyane med utspring på Rostøy, medan den andre var ein tur til Fitjarøyane. Alle desse aktivitetane er dokumentert på klubbens blogg.

Nytt i 2008 var at Havstril fekk sin fyrste eigne aktivitesleiar. Dette var ein ubetinga suksess, og har resultert i auk inntekter til klubben, høgare nyrekruttering og positive attendemeldingar frå dei som var med på kursa. Kurs er blitt enklare å koordinera, og me slepp dei store kostnadane med eksterne kurshaldarar. På kurssida prøvde me for andre året på rad å arrangera teknikkurs. Det tok lang tid å få ein stadfesta dato på plass, og det kan vera noko til grunnen til at nesten ingen var interesserte. Kurset måtte difor utgå. Det same skjedde med rockhoppingkurset me planla på hausten, men har var interessen større. Kanskje noko å prøva på ved eit seinare høve. Eskimorullekurs med Eilert Winther vart ein suksess i mai.

Me var òg å besøkte Trolandshamar skule før sommarferien, med fleire kajakkar. Dette fekk me særs positive attendemeldingar på. Truleg resulterte besøket vårt i innmelding av to nye medlemmar i den yngste aldersgruppa.

På materiellsida gjekk me til innkjøp av to nye kajakkar. Ein Boreal Design Baffin og ein Seda Ikkuma 17. Spesielt sistnemte har falt i smak hos medlemmane, der to av dei aller ivrigaste har kjøpt seg same modellen. Av anna utstyr har me kjøpt inn fleire spruttrekk av gode kvalitet, fem par årer i ulik kvalitet, isoporadapter til takgrind (tre stykk), to hjelmar, GPS med bluechart for vårt område, slepeliner og anna tryggleiksutstyr og tre tørrdrakter av typen NRS. Desse har ikkje vore nok utlånt, trass i at dei er eit godt tilbod for folk flest til å forlenga sesongen utan å måtta investera mange tusenlappar.

I løpet av året inngjekk me klubbavtale med God Tur i Bergen. Dei fører mellom anna Valley og Riot. Medlemmane vår får 10 prosent i bonus ved kjøp av utstyr. Eit godt tilbod. Fleire medlemmar nytta seg òg av å kjøpa tørrdrakt gjennom klubben til ein redusert penge.
Utanom klubbturane, vart det registrert 25 uttak av klubbkajakkar i andre halvår. Det vart òg utleigd kajakkar til ikkje-medlemmar for nærare 1 500 kroner i fjoråret.

Klubben trykte på ei rekkje hettegensarar og t-skjorter med klubbemblem og teikning av Lena Haukanes. Me har selt ut nesten alle gensrane, men har framleis att t-skjorter. Me har òg delt ut ein del t-skjorter i marknadsføringssamanheng. Dette gjeld t.d. til Sparebanken Vest, God Tur, Ut i Naturen og Aktiv i Bergen.

På hausten gjekk me inn i eit uformelt samarbeid med Austevoll uv-jegarar om å pussa opp og drifta huset ved badeplassen på Sveholmen/Spissøy. Leiar Hagenes hadde møte med Bergen og omland friluftsråd ved Åge Landro, Austevoll kommune ved Karl Johan Haugland og undervassjegarane ved Olav Jarnes og Stig Storebø. Det resulterte i ei sterk oppmoding frå BOF om å inngå eit samarbeid. På eit seinare arbeidsmøte var felles idear mellom dei to laga diskutert. Ved årsskifte hadde Uv-jegare skrive kontrakt med BOF, men ikkje med Havstril pk. Truleg kjem Hpk til å disponera motorrommet til utstyret sitt og ha tilgang til dujsa i hovudhuset. Staden er òg særleg eiga til sosiale samankomstar på sommarstid og midt i blinken for ulike kurssituasjonar.

Padlebloggen vår hadde omlag 1 600 treff i fjoråret. Me har ikkje statistikk for heimesida.

Valnemnda for nytt styre i 2009 er Liv Bente Storebø 91 66 10 20 og Margrethe Østervold 91 66 10 71.

torsdag, januar 29, 2009

Explorer-en på plass

Torsdag var leiaren til Dokken-terminalen og henta Nigel Dennis Kayaks Explorer-en vår, som er kjøpt inn av gåvepengar frå DnB Nor/Sparebankstiftelsen. Enn så lenge er dekket grått, men me kjem til å lakkera det i mango-/oransje-farge eller liknande. Exploreren er ein utmerkt kajakk for lengre turar, men er leiken og fin likevel.

fredag, januar 23, 2009

"Ocean Paddler" tilgjengeleg i naustet


Padleklubben har abonnement på det geniale padlemagasinet "Ocean Paddler". Inntil vidare blir blada oppbevart i den bakre luka av K-2en, i ein dertil eigna plastpose. Ta med godt lesestoff etter padleturen!

Klubbhus inn på kommunal prioriteringsliste

Formannskapet vil ha Havstril pk og Austevoll uv-jegarar sitt felles klubbhus inn på den kommunale prioriteringslista for idretts- og kulturanlegg. Dette gjev oss moglegheit til å bli prioriterte ved tildeling av tippemidlar.

Her er vedtaket:
"Vedtak:
Austevoll formannskap vedtek å sende planframlegget på høyring til idrettsråd, idrettslag, friluftsrådet, velforeninger og lag med høyringsfrist 1. februar slik at kommunestyret kan vedta planen 2. februar.

Austevoll formannskap er ikkje samd med rådmannen at prosjekt som er komen inn på lista som nokon arbeider med skal takast ut av lista. Austevoll formannskap legger desse inn att på lista då det kun er positivt at lista er lang og ønskja til anlegg til glede for innbyggjarane er mange.

Austevoll formannskap legg desse nye tiltaka inn på lista:
-Rehabilitering av kulturbygg:
Opprustning av bygdahus Vinnes

- Ymse:
Laghus i tilknytning til friluftsområde Sveholmen
Hall i tilknytning til hestesportsenter Selbjørn
Motorcrossbane i Austevoll
Hall over ballbingen i Kolbeinsvik

Austevoll formannskap ønskjer å føra til på pkt. 6 at utviding til 25 meters basseng og må vurderast dersom det let seg gjera å finansiera det."

tirsdag, januar 20, 2009

Årsmøtet blir 16. mars

Grunna stort fråvær til fiskefelta, utset me i år årsmøtet vårt til mars månad. Det blir heldt på Bekkjarvik gjestgiver måndag 16. mars klokka 19. Har du saker du vil at me skal ta opp? Ta kontakt med klubben. Saksliste og papir blir sendt ut i førevegen. Årsmelding blir sendt i posten og lagt ut på nettsida.

søndag, januar 18, 2009

Fleire aktivitetsleiarar?

Nokon som er interesserte i å kursa seg til aktivitetsleiarar? Klubben må konsolidera drifta si, og for å minka belastninga på einskildpersonar treng me fleire som kan ta seg av kursing, turar m.m. Klubben vil kunna betala for dei aktuelle kursa, då me får støtte til gjenomføring via idrettsrådet.

Interessert? Taa kontakt med Trond 988 74 253.

torsdag, januar 15, 2009

Ny klubbkajakk på plass

Hpk har investert i ein ny kajakk. Det var eit spesielt klubbtilbod frå God Tur / Valley, som var for godt til å seia nei til. Båten er ein Valley Aquanaut HD, i raud utføring. Elles er det berre å minna om at klubben framleis har tørrdrakter til laans for dei som har lyst til å bruka fine vinterdagar til å padla.

Av dei Valley-kajakkane me har testa, er Aquanaut den me har likt best med tanke paa klubbruk, saman med Avocet. Den står framleis på ynskjelista vår.