fredag, august 21, 2009

Sein innflytting på Sveholmen

Det er enno ikkje ordna med vassforsyninga på Sveholmen (datoen me fyrst vart lova av selskapet som skal ordna sisternesystemet var medio juni). Havstril si flytting nordvestover frå Gråsidalen vil dermed enno lata venta på seg nokre veker. Medlemmane får informasjon om flyttinga og dei praktiske detaljane i høve til av kajakk etc. når flyttinga finn stad.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar