torsdag, august 31, 2006

Vasseidet - KrossøyMe hadde ein fin tur på torsdag. Me - fire stykk - sette turen frå Vasseidet litt etter klokka seks, og etter å ha kryssa leia og nokre småekle bølgjer kom me oss heilskinna til Krosshamn. Ein ekte idyllisk stad, der ingen av oss hadde vore heilt innom før. Så padla me rundt øya til den vidgjetne pollen på øya. Klokka vart 19:38, og me måtte komma oss heimover i staden for å padla til Skår, slik me vona me skulle få tid til. På vegen heim stakk me innom fleire flotte viker - og ikkje minst Paraket (st?). Endå ein flott stad i Austevoll.

tirsdag, august 29, 2006

Plass til 18 på kurset

Me har per tysdag kveld fem påmeldte til introkurset på sundag. Det betyr at me har plass til 13 fleire på kurset som går av stabelen ved Gråsidalen klokka 10:30 og seks timar framover. Kurset vert arrangert i samarbeid med proffane i Njord.

Frå Vasseidet på torsdag

Møt opp på Vasseidet klokka 18 torsdag. Turen går nordover mot Sandtorv, Krossøy...

mandag, august 28, 2006

Teknikkurs

Ein av medlemmane har vore på teknikkurs i regi av NPF og BSI. Kurset er så bra, spesielt med tanke på ulike tak og vasstilvenning at me må få det til i Austevoll på vårparten. Instruktør Torbjørn Nordeide har sagt seg villig til å instruera. Les meir om kursstigen til forbundet.

Rabattips hos Aktiv Fritid

Aktiv Fritid i Sandvika har 20 prosent på ALT padleutstyr i desse dagar. Dei har masse kvalitet, men tek seg normalt VELDIG GODT betalt. Eit godt høve til å kjøpa ekstra åre, tryggleiksutstyr med meir?

Sjekk linken!

fredag, august 25, 2006

Haukanespollen

Denne gangen var me fire stykker som møtte opp ved Fiskarfagskulen for å utforska Haukanespollen og Eido.Me fekk snart prøva oss, straumen inn til pollen ligna ei stri elv, etter å utfordra naturkreftena og leika oss litt, gjekk me på land og halte kajakkane gjennom straumen.

Neste stopp var rundt Kalveneset, der var det laga ei ”ny” altfor lav bru over sundet inn til Ytrepollen. Det stoppa ikkje oss, hindringa vart fjerna og snart var denne pollen også utforska. I Eido gjorde me strandhogg, for å finna ut om det lar seg gjera og bera kajakkane over til Austmunnevågen. Etter å byksert fira gjerde og vandra et par hundre meter såg me sjøvatn frå Heiamarkpollen. Konklusjonen vart att dersom ein er ute etter ekstemsport, så let det gjennomføra å bera kajakken over frå Haukanespollen til Heimarkpollen.

Etter å plukka utallige flått, padla me same veien tilbake gjennom eit landskap som minna litt om innlandet på austlandet.Straumen hadde no stilna, den var nesten kjedelig i forhold til når me prøvde å padla i pollen. Dei som enda hadde litt energi til overs, tok ein tur inn til Kvernsmolt og kikka, før me tok kvelden!

Takk for enda ein hyggeleg tur!
Rune H.

onsdag, august 23, 2006

Ny padledag - forsøk

Nokre medlemmar har sjeldan høve til å verta med på torsdagspadlingane. Difor førsøkjer me oss med eit prøveprosjekt eit par mandagar i september. 4. september forsøkjer me oss med ein fellesrtur klokka 6. Oppmøte kjem me attende til.

Vonar at flest mogleg vert med på fellesturen i morgon. Neste torsdag set me ut frå vågen nedanfor Birkeland - som leiaren i klubben vår ALDRI hugsar namnet på.

Legg gjerne att meiningar om kva som er den beste padledagen. Hugs bloggen er for alle medlemmar ;-)

Styremøtereferat

Dei av medlemmane som vil ha ein kopi av styremøtereferatet frå førre torsdag, kan oppgje e-postadressen sin til trond.hagenes@aknett.net, så vert det tilsendt.

tirsdag, august 22, 2006

Torsdagsturen: Haukenespollen

Møt opp klokka 18 ved havforskninga og bli med og utforsk krinkelkrokane i pollane mellom Haukanes og Eido.

fredag, august 18, 2006

Sundagstur til Fitjarøyane

Med Odd Bondevik som kjentmann inviterer Havstril alle røynde padlarar og dei som har introkurs eller liknande på ein lang sundagstur i Fitjarøyane 10. september. Me reiser med 9-ferja og padlar ut frå Fitjar så raskt som råd. For påmelding ring Trond på 988 74 253.

Nytt introkurs 3. september

Første sundag av september er det duka for nytt introkurs i padling. Me kjører same opplegget som før, med minst to instruktørar frå Njord. Dermed har me plass til anten tolv eller 18 deltakarar.

Fokus på kursa er grunnleggjande tryggleik og padleteknikk. Kurset startar klokka 10:30 og varar omlag seks timar. Påmelding per telefon til Trond, 988 74 253 inntil kurset er fullt.

torsdag, august 17, 2006

Tur til Vinnesvåg og Kalsund


Etter styremøte torsdag padla fem ivrige austevollingar ut frå Juthola. Turen gjekk rett over Selbjørnsfjorden til Vestre Vinnesvågen, så vidare sørover. Jentene padla heimover og gutane padla heilt til Kalsund. Deretter måtte me skunda oss for å koma heim att før det vart mørkt. Me var akkurat framme i Juthola då sola forsvann.

Neste veke er Rune Høgøy ansvarleg for fellespadlinga, som er flytta fram til klokka 18. Me kjem attende tidleg neste veke med kvar turen går, men utgangspunkt vil truleg vera nedanfor det gamle sømsenteret på Rostøy.

fredag, august 11, 2006

Fin tur til Råtapollen


Fire padlarar møtte opp ved Rostøy - Geir Ove, Liv Bente, Trond og Rune. Me padla på havblikk sjø forbi Flatøy, Bakholmen og inn i Melingsvågen. Deretter sette me kursen endå litt vestover før me enda opp i den praktfulle Råtapollen, der ein stor, kvit vær helste på oss med eit våkent blikk og enorme, krøllete horn. Så vende me baugane heimover og trefte på "Tedno", som laga friske bølgjer. Ein kveldsvind gjorde at me i alle fall fekk litt meir kjensle av sjøen den siste halve sjømila attende til Rostøya.

Neste torsdag er det styremøte på Bekkjarvik gjestgiveri klokka 18. Me tek ein tur ut frå Bekkjarvik eller Nordevågen etterpå, alt etter kva vêret bringer.

mandag, august 07, 2006

Me kan skaffa Hasle-kajakkar

Arne Hasle sine kajakkar vert ofte trekte fram som gode båtar for byrjarar. Me kan skaffa pakkar med kajakk, åre, vest og spruttrekk. Gunstige prisar på dei ulike modellane. Kontakt Arild Sunde på 951 46 001 for meir info.

Klikk på tilbodet nedanfor for meir informasjon.

søndag, august 06, 2006

Endå fleire på introkurs


Havstril og Njord arrangerte i helga introkurs i padling på Storebø. Dagen før måtte me seia nei til fleire som ville vera med fordi Njord berre skulle senda ein instruktør og ein hjelpemann. Sidan interessa er stor, kan det henda me kjører nok eit kurs i løpet av hausten. Dette kjem me attende til etter styremøtet vårt den 17. august.

Xavier Guesdon frå Njord var hovudinstruktør, medan lokale Øystein Kalvenes var assistent. Folk fekk kajakkar og første leksjon var å finna balansepunkta. Allereie etter nokre minutt fekk ein kar seg ein dukkert, og snart fekk han selskap av endå ein. Låtten var alltid på plass og deltakarane såg ut til å storkosa seg.

Etterkvart vart det gjennomgong av padleteknikkar, framover, sidevegs og bakover. Så fekk deltakarane redda seg sjølv og kameraten.

Totalt har to dusin austevollingar gjennomgått introkurs med oss så langt.

fredag, august 04, 2006

ARENA sel kajakkar

ARENA i Kolbeinsvik har importert fleire MARI 31-kajakkar frå Baltikum. Kajakkane er av liknande modell som fleire austevollingar m.a. har nytta på ekspedisjon ved Svalbard. Lengda på båtane er 510 cm, breidda 56 cm og cockpiten er 43x80 cm. Kajakkane har to store lasterom, og hendig dagsturluke like bak cockpiten. For meir informasjon kan du kontakta Mons Ove Hauge på 55 08 30 05 eller maila mons@arena.ac

Berre to på fellespadlinga

Torsdag 3. august var det rekordfå med på fellespadlinga. Litt nordavind og barnevakter som var bortevekk får vel ta noko av ansvaret. Berre Malin og Trond møtte opp ved Jutholo på Selbjørn, og på to timar vart det padla til Båtevika og attende. Ein fin tur, med litt surf på vegen forbi Økshammaren, og slit på same distansen attende. Vinden var nokså frisk.

Neste torsdag tek me sikta på oppmøte ved Rostøy. Er vêret fint tar me turen mot Hundvåkøy-Horgo - om det er ruskut tek me ein av pollane i nærleiken.

torsdag, august 03, 2006

Kajakkurs, laurdag 5. august

Me kjører i gong nok eit introkurs som går førstkommande laurdag. Ikkje like mange påmeldte som sist (13), men likevel ei god gruppe. Denne gongen er det i Gråsidalen me sjøsetter kajakkane frå. Det er Xavier frå Njord som skal vera hovudinstruktør.