tirsdag, mai 29, 2007

Haukanespollen torsdag

Møt opp i den vesle vika før du er kjørt heilt ned til Kolbeinshamn og ver med å padla Haukanespollen heilt inn til den vidgjetne Ordførarsvingen: Nina M. leiar for Havstril.

16 000 frå SpV


Havstril var ein av dei heldigaste då Sparebanken Vest delte ut grunkar til lokale allmennyttinge føremål. Me stakk av med heile 16 000 kroner, som me vonar skal helda til innkjøp av ein kajakk for ungdom eller ein småvekst vaksen. (Foto: Havstril-leiar Trond Hagenes tok i mot prov på 16 000 i støtte frå SpV, fotograf: I.M. Fagerbakke, Marsteinen).

mandag, mai 28, 2007

Kjekt på kursSmekkfullt kurs med Aktiv på andre pinsedag. Det kjem reportasje på heimesida etter kvart. Her er nokre bilete frå mandagens moro på ein speglblank Heimarkpoll. Rutinerte Eilert Winther var hovudinstruktør, medan "Keiko" frå Bergen-butikken til Aktiv var hjelpemann. Rune frå Havstril vart med for å dokumentera det heile. Totalt var det ti deltakarar på kurset. Me held eit identisk kurs den 16. juni. Det er berre å melda seg på!

fredag, mai 25, 2007

Fint på austsida

Trass i grått vêr og regn var det fire havstrilar som sette ut frå Vasseidet. Me tok nokre padletak sørover, nesten heilt åleine på havblikket. Dei fleste av oss var ukjende med akkurat desse farvatna, og vart overraska over det området hadde å by på.

Me følgde Huftarøya heilt inn til munningen av Haukanespollen, deretter bisna me nærare på Kumløyi, Eidholmane (der Ole Rasmus i nærleiken har reist seg ei kjempefin, men i storleik nøktern hytte). På vegen attende stakk ein av oss heimoverm, medan den attståande trioen padla inn i Paraket.

Neste veke vert det padling med avgong vika inne i Kolbeinshamn. Målet er padla Haukanes-, og Ytrepollen til ende.

tirsdag, mai 22, 2007

Teknikkurset flytta

Grunna at mange av interessentane til teknikkurset vårt ikkje kunna delta helge med 9. -10 juni, protesterte me ikkje då instruktør Torbjørn Nordeide ville flytta kurset grunna dobbelbooking frå NPF. Ny dato er 11.-12. august.

Frå Vasseidet

Me prøv ar oss frå Vasseidet (på slutten av Birkelandsvegen) på torsdag. Alt etter vêr og vind og andre tilhøve sjekkar me ut Paraket og øyane utanforbi Austre Storebøvik.

Nesten fullt introkurs

Me har enno eit par ledige plassar på introkurset den 28. mai. Dei som haer lyst å vera med må dermed skunda seg! Elles set me opp eit nytt kurs den 16. juni, som er ein laurdag. Då vert oppmøte Gråsidalen, og det vert etterfølgd av kajakkdemo. Havstril-medlemmane får sterkt reduserte prisar ved kjøp av kajakkar og anna padleutstyr.

mandag, mai 21, 2007

PR-framstøt i Vikjo

Havstril mønstra med "Eldjarnet" og eit par andre kajakkar i Bekkjarvik på laurdag. Etter at det klarna opp, fekk ganske mange skodelystne prøva seg i K2-en vår. Mange var interesserte og stilte spørsmål om klubb, båtar og kurs. (Foto: Andreas Møgster fekk prøva seg med padleåra saman med dagens Havstril-primus motor Nina Møgster)

fredag, mai 18, 2007

Aktiv tek over introkurset

Grunna formalistiske saker, tek Aktiv AS over kurset som Njord skulle arrangera for oss den 28. mai. Innhaldet vert så og seia det same som det elles ville vore. Kajakkmodellane vert litt ansleis, men dette vil knapt merkast for nybyrjarar.

søndag, mai 13, 2007

17.-mai padling

For dei som lurte på det, tek me ikkje sikte på å padla med flagga til topps og laga langt kajakkonvoi på nasjonaldagen. :-) Ta med kajakken til Bekkjarvik på laurdag. Me prøver å laga litt ekstra blest om klubben i det det skjer mykje i Vikjo den dagen.

fredag, mai 11, 2007

Tilbod om klubb-piqué


Vil du ha ei piquéskjorte av god kvalitet med klubblogoen brodert? Då har du sjansen for den nette sum av 300,- Me tek imot bestillingar, men tingar ikkje før me har minst 15 tingingar. Send sms 988 74 253, ring same nr eller nytt mail.

Straumane og motvindBerre fire sjeler torsdag. Kvalitet er viktigare enn kvantitet, som det heiter. Dessutan ein merkedag fordi me hadde med den første hundvåkaren på fellespadling: Ole Bjarte. Uansett: Me padla frå Gråsidalen via Hyltropollen til Ministraumen (:-P) og rundt Straumsøya, gjennom Småstraumane og attende. På vegen sørover fekk me litt bølgjer (nesten surf) på vegen. Litt utfordrande viss du gjekk litt på tvers og fekk bølgjer og refleks inn frå sidene. Heimatt var det heftig motvind og ditto bølgjer, men sidan alt var regelmessig var det berre å bita tennene saman og padla på. Fekk litt sjø i trynet, og var for første gong på lenge glad for spruttrekket mitt.

Prøvde Inukshuk-en for første gong. Ein kjempebåt. Stabil, men litt moro likevel. Av polythylenkajakkane er har prøvt den aller beste. Spesielt fin med desse bølgjene som kom inn frå sida. Med siroccoen hadde eg nok slite ein del meir...

TrH

tirsdag, mai 08, 2007

Invitasjon frå Sunnhordland padleklubb

"Vil invitere dei av dykk som har tid og lyst på padletur i dei flotte Fitjarøyane i lag med oss i Sunnhordland Padlklubb og evt. andre i pinsa. Me legg ut laurdag ca kl14.00 (frå Fitjar sentrum dersom vi vert mange)og satsar på ein tur med ei overnatting i telt muligens på Slåtterøy.
Har ikkje lagt opp rute eller program så det vert å ta med godt humør, mat og drikke og det ein elles treng for turen og så ta ting litt på sparket. Det er ikkje naudsynt med påmelding men det er sjølvsagt kjekt om de melder interesse anten til meg eller ein av dei andre i styret."

Kontakt: Kjetil.hjelle@haugnett.no, kjetil.hjelle@vik-sandvik.com
Mobil 95277189, heime 53499018, arbeid 53457084

mandag, mai 07, 2007

Møt opp torsdag!

Padledagen går frå Gråsidalen klokka 19.00. Nina har snakka med Marsteinen, som sender ein journalist som skal skriva om klubben. Difor hadde det vore nydeleg med litt ekstra aktivitet og mange kajakkar på vatnet. Det kan verta aktuelt å padla Småstraumane, eller Rostøy and beyond alt etter vêrtilhøva, som no ikkje ser så verst ut.

søndag, mai 06, 2007

Heimesida lansert!

I dag vart Havstril padleklubb si heimeside endeleg gjort tilgjengeleg for alle etter si god stund med førebuingar. Det er styremedlem Rune Hugøy som har designa sidene. Bloggen kjem til å bestå som klubbens nyhendekanal.

fredag, mai 04, 2007

To på tur

Trass i finevêret var det berre to padlarar som møtte opp på Rostøy og sjøsette båtane sine ved slippen der. Me padla inn Drønspollen, kika litt rundt i Busesundet, før me tok sama vegen attende. Me vurderte ikkje å ta turen vestom grunna små, krappe bølgjer. Ein heilt grei vårtur, med andre ord.

onsdag, mai 02, 2007

Trynebok-gruppe

For dei som driv med slikt, kan det seiast at du finn ei Havstril-gruppe på facebook.com.