tirsdag, mai 05, 2009

43 kontigentbetalingar så langt

Havstril pk registrerer at 43 personar så langt har betalt kontigenten for 2009. Av desse er seks nye medlemmar. Dermed ligg det godt til rette for at me vil oppleva ein monaleg medlemsmassevekst i 2009. ved utgangen av 2008 hadde me 53 betalande medlemmar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar