onsdag, mai 06, 2009

Samarbeid med Austevoll Seafood ASA

Havstril padleklub er stolte over at me i dag har inngått samarbeidsavtale med Austevoll Seafood ASA. Avtala går ut på at konsernet med adresse Alfabygget tilgodeser klubben med eit kronebeløp, mot at eit visst tal friplassar på kurs. I tillegg vil dei tilsette som løyser våttkort ha gratis tilgang til klubbens utstyr i ein toråsperiode frå dags dato.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar