fredag, november 20, 2009

Kajakkane flytta


Alle kajakkane til Havstril, minus K2-en "Eldjarnet" fann i går vegen til Sveholmen. Grunna høg fukt i naustet vårt, tek me ikkje tørrdraktene bort dit enno.

For dei som vil nytta utstyret er dette ordninga: Me har ein nøkkelsafen med ein femsikfra kode rett ovanfor naustdøra. Denne koden må tastast inn når nøkkelsafen til hengelåsen skal takast ut eller setjast på plass at. Denne koden får du ved kontakt med Trond Hagenes, telefon eller SMS 988 74 253. Koden kjem til å vera skifta med jamne mellomrom t.d. kvar tredje månad.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar