lørdag, februar 21, 2009

Revisjon av rekneskap

Klubbleiaren lurer på om nokon der ute kjenner til personar som kan tenkjast å kunna stilla opp som revisorar til årsrekneskapen. Ein viss økonomisk skolering er fint, men vedkommande treng slett ikkje å vera autorisert revisor.

Me er òg på jakt etter personmar som kan stilla opp og føra bøkene våre i inneverande sesong. Dette fordi at klubben er i ferd med å veksa seg stor, og at investeringar med klubbhus etc kjem til å gje oss ein del ekstra arbeid også i rekneskapssamanheng.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar