tirsdag, november 24, 2009

Padle-DVD-ar på biblioteket


Det er berre å minna om at det finst ei rekkje gode padlefilmar på biblioteket i Bekkjarvik. Om nokre dagar kan du og finna Gordon Browns "Sea Kayak" tilgjengeleg som DVD. Alle filmane er gåver frå padleklubben til biblioteket.

Me kjøper samstundes årsabonnement på bladet "Padling" til biblioteket.

fredag, november 20, 2009

Kajakkane flytta


Alle kajakkane til Havstril, minus K2-en "Eldjarnet" fann i går vegen til Sveholmen. Grunna høg fukt i naustet vårt, tek me ikkje tørrdraktene bort dit enno.

For dei som vil nytta utstyret er dette ordninga: Me har ein nøkkelsafen med ein femsikfra kode rett ovanfor naustdøra. Denne koden må tastast inn når nøkkelsafen til hengelåsen skal takast ut eller setjast på plass at. Denne koden får du ved kontakt med Trond Hagenes, telefon eller SMS 988 74 253. Koden kjem til å vera skifta med jamne mellomrom t.d. kvar tredje månad.

Padlefest på Holmen!

Til tur- og havpadlere i kajakklubbene: Njørd, Nordhordland, Øygarden, Havstril Austevoll, Os, Fana, Hordvik, Puddefjorden, BSI, Bergen Havpadleklubb.

FEST FOR PADLERE!

Det kom en lys ide fra en av Bergen Havpadleklubbs representanter for en tid siden: Hvorfor ikke lage en flott fest der vi inviterer padlere fra alle klubbene i og rundt Bergen. Og dessuten andre padleinteresserte som ikke står i noe klubb.

Planen er å møtes på Cornelius på Holmen (vest for Bjorøy) og lage en stilig fest med god mat og drikke. Vi har fått reservert en dato, nærmere bestemt lørdag 13 mars 2010, og sender med dette skriv ut en foreløpig invitasjon for å lodde stemningen i f t en slik fest. Endelig invitasjon med påmeldingsinfo vil bli sendt ut i januar.

Som navnet tilsier er Cornelius en restaurant som ligger på en holme og vi må derfor skysses ut eller padle ut for egen maskin. Vi kan skysses fra to steder: Alvøen eller Bergen. Prisen v egen transport er kr 495.- (som er rimeligere enn standard pris) for Havets koldtbord. Ev 650 kr v båttransport Alvøen T/R eller kr 750 v transport Bryggen.

Det meste av underholdning vil vi kunne ordne selv, men vi kan kanskje vurdere å leie inn noen profesjonelle og fordele kostnaden på antall gjester. Eller prøve å skaffe noe sponsorinntekter.

Klubbene kan selv arrangere felles/enkeltvis padling fram til Holmen slik at dette blir en del av festen/turen. Dette vil vi komme tilbake til. Vår eget program kan f. eks bestå av noen tur-foredrag samt presentasjon av de forskjellige klubber. Og etterpå blir det dans!

Festkomiteen kan bestå av 5-6 personer. Vi fra BHK har tenkt at vår klubb skal ha to personer med i en slik komite, og bli den ansvarlige klubb i arbeidet fram mot festen. Resten vil vi gjerne ha fra klubbene rundtomkring! Ev. komitemedlemmer kan dere foreslå gjennom videre e-post kontakt.

Håper dere vil gi en snarlig tilbakemelding om hvilken interesse dere har for en slik fest slik at vi kan fortsette planleggingen, eller ev skrinlegge planene.

Med vennlig hilsen
Bergen Havpadleklubb
Hans Ove Galtung, formann
Tlf 9021 7705

onsdag, november 18, 2009

Ta bilen fatt

Kjøredugnad i morgon, grunna store mengder regn. Ta med takgrind, eventuelt tilhengjar klokka 15. Oppmøte i Gråsidalen.

fredag, november 13, 2009

Flyttedugnad på torsdag

Møt opp i Gråsidalen fyrstkomande torsdag klokka 15. Me flyttar kajakkar til deira nye heim på Sveholmen. Blir det bra ver, kan me vurdera å padla. Ta kkontakt dagen i førevegen for å vita kva som trengst: Bilar me takgrind, eller ivrige padlearmar. 988 74 253, som vanleg, og så helst SMS.