fredag, januar 23, 2009

Klubbhus inn på kommunal prioriteringsliste

Formannskapet vil ha Havstril pk og Austevoll uv-jegarar sitt felles klubbhus inn på den kommunale prioriteringslista for idretts- og kulturanlegg. Dette gjev oss moglegheit til å bli prioriterte ved tildeling av tippemidlar.

Her er vedtaket:
"Vedtak:
Austevoll formannskap vedtek å sende planframlegget på høyring til idrettsråd, idrettslag, friluftsrådet, velforeninger og lag med høyringsfrist 1. februar slik at kommunestyret kan vedta planen 2. februar.

Austevoll formannskap er ikkje samd med rådmannen at prosjekt som er komen inn på lista som nokon arbeider med skal takast ut av lista. Austevoll formannskap legger desse inn att på lista då det kun er positivt at lista er lang og ønskja til anlegg til glede for innbyggjarane er mange.

Austevoll formannskap legg desse nye tiltaka inn på lista:
-Rehabilitering av kulturbygg:
Opprustning av bygdahus Vinnes

- Ymse:
Laghus i tilknytning til friluftsområde Sveholmen
Hall i tilknytning til hestesportsenter Selbjørn
Motorcrossbane i Austevoll
Hall over ballbingen i Kolbeinsvik

Austevoll formannskap ønskjer å føra til på pkt. 6 at utviding til 25 meters basseng og må vurderast dersom det let seg gjera å finansiera det."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar