fredag, november 26, 2010

Vinter på SveholmenIs på tidevasspyttane, knallblå himmel som sjøen speglar seg i, kvite måsar på jakt etter mat. Det er praktfullt på Sveholmen òg når gradestokken er blåfrosen og ein treng dobbelt opp med stilongs for å ikkje bli like frosen sjølv.

fredag, november 19, 2010

Glimt frå dugnad

Fem og ein halv mann i arbeid med bryggja etc. Leideren er enno ikkje på plass, men vel utført arbeid.

onsdag, november 17, 2010

Dugnad i morgon torsdag

Oppmøte klokka 15 for bæring av gangbru, flytting av ilar, festing av flyrtebryggje. Me treng mange hender, så møt opp!

fredag, november 12, 2010

Samtak og sakte framgang

SVEHOLMEN: Kaien er snart ferdig, motorhuset er slamma på alle sider, renna til vassforsyninga er på plass - neste veke skal bryggja vår leggjast retteleg på plass - då treng me fleire hender i arbeid, for bæring av landgang etc. Bli med, bli med!

Det må seiast at Rune Hevrøy har gjort ein kjempejobb med stort og smått på holmen i haust.

onsdag, november 10, 2010

Dugnad og i morgon

Torsdag frå ca 13:30 og utover. Ta med hammar og godt humør. Me ordnar vonaleg resten.

mandag, november 08, 2010

onsdag, november 03, 2010

Dugnadsoffensiv

Alle som har høve: Me startar ein liten dugnadsoffensiv i morgon på Sveholmen.

Me treng mange hender i arbeid. Oppgåver er alt frå ferdiggjering av kai, oppsetting av renner, slamming av bunkersen, vasking i "stova" ovanpå - her trengst det salmiakk etter minkbesøk etc.

Me er til stades frå klokka ca 14 og utover. Spørsmål kan rettast til Rune Hevrøy 908 57 425.

Uansett er det KULT å ha med hammar. :-)