tirsdag, september 30, 2008

Haukanespollen i haustfargar

Potensiell superfin tur. Møt opp ved parkeringsplassen i brekka ned frå Bjelland i retning Austevoll vgs. Me bærer kajakkane eit stykke og sjøset dei like ved straumen som går under den vesle brua og inn i pollen. Oppmøte torsdag kl 18:00.

fredag, september 26, 2008

Gøy på Kalve

Var og testa lokalitet for rockhopping + Valleyane i dag. Kavle ER plassen. Vika nedanfor/utanfor loshytta. Me kjøper kanskje Aquanaut Club til neste år. Nordkappen treng litt for mykje tilvenning for å funka bra som klubbåt. Gløymte kamera. Ille, for det vart utruleg mykje action frå unge Hugøy i bårene rundt holmane. Og så var det ei flott havørn som kom og nesten helst på ein av oss...

onsdag, september 24, 2008

Valley på prøvePadleklubben har denne veka ein Valley Nordkapp Enthusiast og ein Valley Aquanaut på prøve. Delvis av privat interesse, og delvis med tanke på neste års investeringar i klubbkajakkar. Dommen let enno venta på seg, men Rune synest i alle höve at dei var gode å rulla med.

mandag, september 22, 2008

Torsdagstur 2. oktober

Andre oktober vert det sesongens siste torsdagstur. Det blir då Haukanespollen i full haustskrud som står på programmet.

fredag, september 19, 2008

torsdag, september 18, 2008

Klubbhus på Sveholmen/Spissøy


Styret i Hpk har i dag vedeteke at me særs gjerne vil inngå ei avtale med Austevoll uv-jegarar om å få disponera det gamle produksjonshuset på friluftsområdet Sveholmen/Spissøy som klubbhus. Samarbeidet vil mellom anna gje oss motorrommet til lager, og me vil truleg òg få tilgang til hovudhuset til sosiale arrangement og bruk av garderobe/dusj m.m.

I hovudsak vil Havstril sine investeringar bli knytt til å setja i stand lagerplassen, produsera og leggja ut eigna kajakkflytebryggje.

Me kjem attende med fleire detaljar når me har skrive kontrakt med undervassjegarane.

(Bilete: D. M. Møgster/Marsteinen)

mandag, september 15, 2008

Bahus/Bakksund torsdag

Oppmøte klokka 18. Rune H. leiar truleg sakene, ettersom leiaren er sett ut av spel av basiluskar av verste sort...

søndag, september 14, 2008

Avlysing av rockhopping

Me fekk ikkje nok folk før avbestillingsfristen, så me såg oss nøydde til å kansellera kurset neste helg...

fredag, september 12, 2008

To veker til

Me kjører to veker til med torsdagspadling, så kuttar me ut fordi det vert for mørkt tidleg. Etter dette skal me prøva å setja opp ein og annan helgepadling for dei som er interessert å lufta på padlearmen sjølv på den kaldaste årstida.

Bilete: Haukanespollen kjem til å stå på programmet i haust. Her med utsikt til Loddo i skumringa.

Me treng fleire på rockhopping

Det er no berre tre stadfesta deltakarar på rockhopping/ bylgjeleikkurset vårt. Me treng 2-4 deltakarar ekstra for å gå i balanse. Påmelding må skje innan sundag. Ring Trond 988 74 253.

onsdag, september 10, 2008

fredag, september 05, 2008

Valley på demo

Havstril pk og God Tur i C. Sundsgt er blitt samde om at me kan får ein stykk Valley Aquanaut og ein stykk Valley Nordkapp Enthusiast på demo i omlag ei veke på slutten av september. Begge båtane i polytylen. Me ser fram til å prøva godsakene...

Det var ingen torsdagstur

Berre turleiaren møtte opp i går, så det vart ingen Hpk-tur. Me satsar truleg på ein Marstein rundt neste veke viss veret tillet.

onsdag, september 03, 2008

tirsdag, september 02, 2008

mandag, september 01, 2008

Bilete frå Fitjar-turen

Sundag morgon møtte fem havstrilar opp på idylliske Kråko i Fitjar kommune. Med nytrekt kaffi frå rorbua til Liv-Bente og kart i neven vart fyrste del av ruta lagt. Kajakkane vart lasta med godbitar og nokre av dei røynde padlarane, med erfaring frå Svalbard, Fitjarøyane og Nordsjøen, pakka ned tørrdrakta og leita fram solbriller.

Tusen øyar, tusen mogligheter, ja takk begge deler, 10.30 la me Kråko bak oss og padla forbi perler med skifer, sjøbasseng, sydenstrender og villmarkspanel med ny Drygolin Ekstrem. Etter nokre hundre padletak var det berre urørte naturperler fri for mahognicrusarar og børsjeepar å sjå så langt zoomen på kameraet rakk.

Med på turen hadde me også klubben sin relativt ferske turkamarat, Garmin GPSmap 60Cx, som avla følgende raport:

Fyrste del av turen gjekk vest om Ivarsøy, gjennom Straumøysundet, forbi Ålforet, Tranøya over nyleia, zoomen på kartet fann et trangt sund ved Vassøy, som enda i ein lagune med fire rømmningsveger frå gamleskulen og hytta til Hestad, som bur i Kolbeinsvik.

GPS’en viste ein tilbakelagt distanse på 6,5 Nm og hadde våre i vore i omlag to timar, før vart liggjande stille 0,75 meter over vassflata i omlag ein time medan batteria vart lada med medbragte godbiter og inntrykka vart lagra i langtidsminnet.

Med kaffi i koppen vart kartet studert, forslag om vestleg kurs til Shetland vart forkasta og GPS-operatøren vann fram med ruteforslaget sitt for heimturen.

Videre viste loggen at turen gjekk mot nordaust gjennom Bakkasundet, mellom Torsdagsøya og Eggøya, gjennom Kyrkjesundet, over den speilblanke Nyleia, sør om Årabrotholmen og etter å nytta zoomen vart ny rute lagt gjennom Stora Siglo og vest om Bukkholmen gjennom Ivarsøysnaget, som går mellom fureholmen og ivarsøy.

Inspirert av eigenskapane til klubbens Sirocco, vart Andreas litt for ivrig med kantinga slik at han fekk testa badetemperaturen og fekk saltvatn i luggen. Etter att Siroccoen er komen på rett kjøl går turen vidare i Skateleid mot Engesund, kor det er ei gangbru over sundet frå Skateholmen til Gassen.

Siste sjarmetappe gjekk austom Gloppholmen og me registrerte mange fantastiske campinglokalitetar på vestsida av Stora Eldøy. Med Kråko i baugen, hjelmen på høgre hand og nesten utladda batteri, så hadde det våre kjekt om nye kanalen gjennom Kråko som er nesten ferdig, hadde våre open, slik att me kunne tatt ein liten snarvei og ikkje behøvd å padla ein einaste distanse for andre gang.

Då me kom inn att i Hellandsstraumen og var tilbake til utgangspungtet, viste loggen at me hadde tilbakelagt 14 Nm, våre på tur i fem og ein halv time, med 1 time og 15 minuttar stopptid og ein snittfart på 3,2 knop.

Takk for ein kjempetur!