mandag, juni 22, 2009

Mellombels endring av e-post

Me har problem med servaren me normalt nyttar. I ein periode ber me kontatar nytta havstril@gmail.com i staden for info@havstrilpadleklubb.no-adressa me normalt brukar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar