fredag, desember 31, 2010

Godt nyttår

Godt nytt padleår til alle havstrilar. Frå og med 1. januar 2011 vert bloggen flytta til heimesida vår. Denne adressen vert liggjande som arkiv for dei fyrste fem åra med padleklubb i Austevoll.

lørdag, desember 25, 2010

Ingen romjulspadling

Dårlege meldingar ons- og torsdag. Ordtaket carpe diem gjeld visst framleis ;-) Me forsøkjer ved finevêrsdagar i januar i staden.

mandag, desember 20, 2010

3. februar 2011, Årsmøtedatoen

Bekkjarvik gjestgiveri let oss òg i 2011 helda årsmøte hos seg, utan kostnad for klubben. Det seg me storleg pris på. Møtet går av stabelen 3. februar 2011 kl 19:30.

Me har invitert føredragshaldar, og vartar nok oppmed nokre kaker og gjerne ein skvett kaffi.

lørdag, desember 11, 2010

Snart ferdig padleguide

Havstril manglar berre siste finpussen på trykksaken "Padleturar i Austevoll". Han får 12 sider, og er meint som ei miniinspriasjonskjelde for turistar og padlarar som ynskjer å utforska øyane våre med kajakk. Guiden vert trykt opp i noko avgrensa opplag, distribuert til medlemmane tidleg på nyåret, og vert i tillegg lagt ut på strategiske stadar i kommunen. Vidare vert han tilgjengeleg til å lasta ned som PDF på heimesida.

fredag, desember 10, 2010

Landgangen på plass

Då var landgangen på plass. Dermed har me ei retteleg turvande bryggje på plass. Nok ein gong takk til Sjøtroll havbruk for flytebryggja!

Dugnadskongen Rune Hevrøy fornekta seg ikkje, og tok også denne dagen turen frå Sandsli for å kosa seg med handverk i kulda. Eivind M., Rune Hevrøy og kluren av ein leiar deltok òg på sjølve bryggjedugnaden, medan Olav J. arbeidde godt og har fått inn ei terrase/skyvedør i eine enden av huset.

Variasjon over eit tema

Blir aldri lei av denne holmen, Praktfullt heile året.

fredag, november 26, 2010

Vinter på SveholmenIs på tidevasspyttane, knallblå himmel som sjøen speglar seg i, kvite måsar på jakt etter mat. Det er praktfullt på Sveholmen òg når gradestokken er blåfrosen og ein treng dobbelt opp med stilongs for å ikkje bli like frosen sjølv.

fredag, november 19, 2010

Glimt frå dugnad

Fem og ein halv mann i arbeid med bryggja etc. Leideren er enno ikkje på plass, men vel utført arbeid.

onsdag, november 17, 2010

Dugnad i morgon torsdag

Oppmøte klokka 15 for bæring av gangbru, flytting av ilar, festing av flyrtebryggje. Me treng mange hender, så møt opp!

fredag, november 12, 2010

Samtak og sakte framgang

SVEHOLMEN: Kaien er snart ferdig, motorhuset er slamma på alle sider, renna til vassforsyninga er på plass - neste veke skal bryggja vår leggjast retteleg på plass - då treng me fleire hender i arbeid, for bæring av landgang etc. Bli med, bli med!

Det må seiast at Rune Hevrøy har gjort ein kjempejobb med stort og smått på holmen i haust.

onsdag, november 10, 2010

Dugnad og i morgon

Torsdag frå ca 13:30 og utover. Ta med hammar og godt humør. Me ordnar vonaleg resten.

mandag, november 08, 2010

onsdag, november 03, 2010

Dugnadsoffensiv

Alle som har høve: Me startar ein liten dugnadsoffensiv i morgon på Sveholmen.

Me treng mange hender i arbeid. Oppgåver er alt frå ferdiggjering av kai, oppsetting av renner, slamming av bunkersen, vasking i "stova" ovanpå - her trengst det salmiakk etter minkbesøk etc.

Me er til stades frå klokka ca 14 og utover. Spørsmål kan rettast til Rune Hevrøy 908 57 425.

Uansett er det KULT å ha med hammar. :-)

onsdag, oktober 27, 2010

Tilbod frå Eian

Lyst på ei Werner-åre eller Seals-trekk? Eian fritid gjev no 15 prosent i klubbrabatt på alt av dette dei har på lager.

fredag, oktober 15, 2010

Ny kajakk i Havstril-flåten

I samband med at me held på å fornye flåten vår, fekk me eit tilbod me ikkje kunne motså frå Kyrre i God Tur. Me fekk kjøpt ein Valley Aquanaut LV (les meir) i kompositt/glasfiber for om lag halv pris, rett nok er han ein brukt demobåt, men godt heldt og utstyrt med kjølstripe.

Det er fyrst og fremst pengegåva frå Sparebanken vest som hjelper oss til å investera i denne båten, som er godt eigna for større barn, ungdom og kvinner, sjølv om han slett ikkje er ueffen som leikebåt for dei større kallane heller.

Nydeleg i måneskinet

Det var litt sjukdom i havstrilleiren i går, så me har berre tre stykk som sette ut frå Beinskrokjen. Fyrst tok me oss ein liten tur ut i dei relativt heftige byljene nordfor Buseholmen, før me tok vegen inn i lunare farvatn i Drønspollen. Her fekk me med oss ein flott halvmåne etter at sola hadde gått ned.

Det vart nok ein retteleg flott hausttur, men etter at skyene dekka til fylgjesvenen vår der oppe på himmelen var det kanskje litt i mørkaste laget.

 Når det er sagt hadde me godt med lanterner/diodelys med oss.

mandag, oktober 11, 2010

Beinskrokjen kl 18, torsdag

Avgang: kl 18. Stad: Småbåthamna i Beinskrokjen. Ansvarleg aktivitetsleiar: Eivind Møgster mob 9321 9866.

Det er sjølvsagt høve til å henta utstyr på Sveholmen. Der skal det vera isoporadapter til takgrind og stropper nok til tre kajakkar på taket.

Det er meldt ein del vind frå nord. Det kan dermed kanskje vera duka for litt bylgjeleik vest av Drøno.

tirsdag, oktober 05, 2010

Haukanespollen, oppmøte kl 18:20, HI, Austevoll

Haukanespollen er i fantastisk haustskrud. Den særmerkte opplevinga av å padla midt i Austevoll med ei kjensla av å vera 1 000 kilometer frå næraste sivilisasjon er vel verdt å få med seg på denne årstida.

Det vert oppmøte på parkeringsplassen framfor havbruksstasjonen, der Torfinn Grav har gjeve oss grønt lys til å parkera. Deretter padlar me pollane innover mot Eido.

Spørsmål kan rettast til Trond Hagenes mob 988 74 253

fredag, oktober 01, 2010

10.000 frå Sparebanken Vest - og fin hausttur


Sparebanken Vest møtte opp på Sveholmen før klubbpadlinga i går, og hadde med seg godsaker i sekken. Avdelingsbanksjef Ragnhild H. Bjånesøy (i midten) og Turid Helen Gangsøy gav oss 10.000 kroner til klubbarbeidet vårt.

Havstril-leiar Trond Hagenes takka for støtta frå banken og for godorda. Samstundes understreka han at utan støtta frå Sparebanken og andre næringslivsaktørar i Austevoll hadde det ikkje sett ut slik det gjer i klubbnaustet.

Takk for støtta!

Me var seks som padla ut frå Sveholmen, mellom oss ein  svaksynt medlem som takla både drag og dønningar på framifrå måte. Imponerane.

Dessutan la me oss heilt stille og lèt lydane i naturen, frå dei nære skvulpa til drønnet av havet som slo mot land i vest og sør-vest.

Neste veke padlar me naturskjøne Haukanespollen. Kor me startar vert kunngjort på bloggen tidleg til veka.

tirsdag, september 28, 2010

Aktivietar torsdag

Sveholmen klokka 18:20. Turen går gjerne på nordsida av Hundvåkøy mot Navvågen, evnt på nordsida av Storekalsøy, då det er meldt ein del vind frå sør.
_____________________

Også denne veka vert det litt dugnad. Dei som har høve kan møta opp klokka 16. Ved spørsmål kontakt Rune Hevrøy på 908 57 425.
_____________________

Avdelingsbanksjef Ragnhild H. Bjånesøy i Sparebanken Vest vil før me padlar, dela ut pengar frp Visjon vest til Havstril padleklubb. Me set enormt stor pris på at den lokale sparebanken nok ein gong støttar arbeidet vårt!

fredag, september 24, 2010

Triveleg hausttur

Fire havstrilar koste seg i kveldstimane. Me padla over Kalsvika til Hillevika, der me bisna på eit gamalt naust/båtoppdrag. Flott tørrmurt. Me padla så inn i vika innanfor, der avdøde Hallvard Kalve meinte at vikingkongen Alrik hadde tilhald med mennene sine.

Fascinerande bergformasjonar og ein og annan kråkebolle å sjå.

Hugs lanterner og lys når de er ute og padlar seint på kveld denne årsida. Me hadde lys på tre av kajakkane våre.

onsdag, september 22, 2010

Torsdag: Dugnad pluss padling

Frå om lag kl 16 fyrstkomande torsdag vert det dugnad på Sveholmen. Rune Hevrøy og Yngve Ringdal er garantert der frå dette tidspunktet.

Padling i naturskjøne område frå kl 18:30 same stad. Det er sjølvsagt høve til å vera med på både/og :-)

mandag, september 20, 2010

Havstril på Facebook

Me er endå meir aktiv i nye media. Sjekk ut og bli med på Facebook-gruppa vår, der me sender ut medlingar i vilden sky til dei som er med i gruppa. Facebook er dermed med på å komplimentera blogg og heimeside.

torsdag, september 16, 2010

Bra framdrift i regnet

Rune Hevrøy (med vinkelsliparen), Yngve Ringdal (t.h) og Trond Hagenes var kveldens dugnadsgjeng på Sveholmen. Me fekk ordna fleire meter med kaien, og satsar på ny giv og endå fleire oppbretta erme neste veke.

tirsdag, september 14, 2010

Dugnad på torsdag

Me satsar på dugnad med vinkelslipar og sleggjer for å laga klar kaien og flytebryggja vår. Møt opp med oppbretta erme og pågangsmot klokka 18:30 torsdagskvelden. Padling fell bortm grunna haustlege vêrvarsel.

torsdag, september 09, 2010

Me har fått brygge!

Takk til Sjøtroll havbruk AS for denne byggja! Me treng ein del dugnad, flyttig av iler etc for å få henne operativ, men dette er ei særs turvande padlebryggja for oss!

Våttkort for blinde og svaksynte

Klara Hellesøy (t.v.) er ei av tre sterkt svaksynte som har teke våttkortet med Havstril pk i sommar. Alle i trioen som har teke våttkort har vore fulle av pågangsmot og klart brasene minst like godt som sjåande nybyrarar. Me gler oss storleg for å ha dei som medlemmar og for å vera lærerikt selskap på kurs. Her er Klara saman med assistent Katarzyna A. Vik, som har padlerøynsle frå heimlandet Polen og som medlem av Haugesund kajakklubb.

Invitasjon til padletur i oktober

Hallo padlevenner

Sundag 10. oktober inviterer Sunnhordland padleklubb til tur i Godøysundøyane på Tysnes. Det blir lagt opp to turalternativ, avhengig av vêret, men ta med gode og riktige klede for tur blir det uansett

Me møter ved badehuset på Godøysund (for dei som ikkje veit kvar det er, ring 90519237 for guiding) klokka halv ti, og padler i samla tropp derifra når alle er klare. Kvar og ein tek med det tilbehøret ein treng for og overleva denne dagen. Det blir lagt opp til grilling dersom det er vê r, men uansett så sit me under tak ved lunsjen så ein gassbrennar verkar også.

Skulle noko vera uklart, ta kontakt med Kenneth Fagerbakk anten pr tlf, mail eller facebooka..... Då gjenstår det berre og ynskje alle velkommen til ein fantastisk tur i Godøysund med historisk sus over seg! Det ville og vore fint om dei som ynskjer og vera med, gir ein lyd til meg om det.

Kenneth Fagerbakk
Vågsåsen 31
5680 Tysnes
Tlf: 90519237

Når me 100 medlemmar i 2010?

Det strøymer på med nye medlemmar i Havstril. Dermed er det kanskje ikkje urealistisk å tenkja seg ein medlemsmasse på magiske 100 eller meir ved årsskiftet. Per dato ligg me og vakar like under 90 medlemmar.

tirsdag, september 07, 2010

Sveholmen kl 18:30

Torsdag klokka 18:30 frå Sveholmen. Ansvarleg aktivitetsleiar er Yngve Drønen Ringdal.

mandag, september 06, 2010

Kajakkar til sals

Havstril padleklubb skal fornya flåten sin. Me sel derfor to stykk kanadiske kvalitetskajakkar i polythylen for 8 000,- per stykk.

1: Boreal Design Inukshuk m/ror (Oransje). Passar for menn/litt større padlarar.

2: Boreal Design Sedna m/ror (raud). Passar for litt mindre padlarar/kvinner.

Begge kajakkane er i god stand, og fungerer like godt for rein rekreasjonspadling som under røffe tilhøve "vestom". Les meir om kajakkane.


Kontakt Havstril padleklubb 988 74 253 (Trond) ved interesse, eller send mail mail.

mandag, august 30, 2010

Frå Jutholo, bekkjarvik

Torsdag padlar me klokka 18:30 frå Bekkjarvik, nærare bestemt Jutholo. Turen kan enten bli Selbjørn rundt eller til Lundøy og øyane/holmane kring Salthella og attende. Det er meldt flott vêr.

fredag, august 27, 2010

Lærerikt om rulla

Rettleiar Lidun Hareide frå BSI introduserte fire havstrilar til eskimorulla i går. Kurset var både spanande og lærerikt, sjølv om ein av deltakarane enda opp med å spy over skrogkanten (etter fine forsøk på grønlenderrulla, må det seiast).

Foto: Etter at har Lidun vegleia rulle på tørrmark, forsøkjer Ingunn seg på rulla i den lune vika ved Sveholmen og Spissøy.

Motorhuset slamma

Då var motorhuset slamma. Dermed er me endå eit steg nærmare eit funksjonibelt og tett lager til kajakkane våre. Motorhuset var i særs dårleg stand og lak som ein sil då me flytta inn. No er taket måla med skipsmålaing, veggane slamma og murpuss gjennomført. I tillegg har me installert avfuktar innvendig.

tirsdag, august 24, 2010

Torsdagsdugnad

Dugnad klokka 18:30 på Sveholmen, torsdag. Det vert slamming av det gamle motorhuset der me har kajakkane våre, eventuelt måling og renovasjon av kaien utanfor. Oppmøte vert om lag kl 18:30, men det er sjølvsagt greitt å koma til etterkvart.

lørdag, august 21, 2010

Fullt rullekurs

Me har no fullt rullekurs på torsdag. Er det interesse, kan me eventuelt forsøkja å setja opp eitt til seinare.

Sist torsdag hadde me andre del av introkurset for ei gruppe svaksynte frå kommunen, og dei har fått våttkortet. Imponerande å sjå korleis dei meistrar kajakk og padling og progresjonen under vegs. Bravo, rett og slett.

På torsdag var det òg vanleg torsdagspadling, men med lite oppmøte.

onsdag, august 18, 2010

Padling frå Sveholmen

Det vert klubbpadling frå Sveholmen i morgon. Samstundes er det eit lite kurs, så ein del av klubbåtane er opptekne. Fint difor om dei som vil vera med og nytta klubbmateriell tek kontakt på 988 74 253 på førehand. Eivind vert turvert :-)

fredag, august 13, 2010

Ny barnekajakk

Som ein lekk i Havstril si satsing på barn og unge, har me fått på plass endå ein barne- og ungdomskajakk. Dette er ein KayakPro Namu Kid, ein av dei råaste kajakkane me har sett. Meir info om han kjem her snart.

onsdag, august 11, 2010

Sveholmen kl 19:30

Me padlar frå Sveholmen i morgon klokka 19:30. Det er meldt fint vêr, særs moderat vind, og delvis skya.

tirsdag, august 10, 2010

Rullekurs med Lidun

Torsdag 26. august vert det rullekurs med Lidun Hareide på Sveholmen. Pris vert sjølvkost, alt etter kor mange som har interesse av å vera med. Påmeldin skjer via e-post til padleklubbens leiar.

mandag, august 09, 2010

Invitasjon til padling i Fitjar / Bømlo til helgja

Lyst å padla frå Fitjar til Bømlo, eller ta kanalane på Bømlo på ein dags- eller overnattingstur? Eivind skal ned og padla med padlevener frå Sunnhordland og BSI. Han startar truleg frå Fitjar torsdag, og padlar seg ned til Bømlo, der det vert høve til å kopla seg på for dei som berre vil ha ein dags- eller enkeltståande overnatting (dette blir truleg laurdag/sundag). Alle detaljane er ikkje klare enno, men ring 932 19 866 dersom du er interessert i år bli med.

Dette er ein privat arrangert tur, men alle interesserte er inviterte til å bli med.

Les meir om tidlegare klubbtur til kanalane på Bømlo.

lørdag, august 07, 2010

Kontakt Eivind ved spørsmål

Leiaren har drukna mobil og SIM-kort. Ved spørsmål om Havstril, turar og lån av utstyr ta kontakt med Eivind Møgster ved å ringa eller senda SMS til 932 19 866.

Godt oppmøte i regnet

Seks nye fjes på klubbpadling denne veka. Ikkje verst, vêrmeldingane teke i betraktning. Me padla sørom Spissøy, nord Spissøysundet, forbi gamle Bakkasund og på nordsida av Nautøy, og så gjennom den flotte, grunne straumen. Vidare gjekk turen til Kalve, der me tradisjonen tru nesten fekk geitebukkar om bord, før me gjekk ut til Storhavet, der det ikkje var andre krusningar enn dei etterkvart rett så store regndråpane frå himmelslusene å sjå. Deretter padla me attende til Sveholmen, akkompagnert av regnet som slo mot havoverflata.

tirsdag, august 03, 2010

fredag, juli 30, 2010

Fyrste barne- og ungdomskajakk

Havstril pk har fått støtte frå Liv og lyst - ikkje berre til å halda kurs til barn og unge, men òg til å kjøpa inn kajakkar og anna utstyr. Fyrste me har fått på plass er er Prijon Viper, med spurttrekk, som er spesielt eigna for barn og ungdom opptil 165 cm høgde og 65 kilo.

Bra kurs

Kjekt padlekurs med åtte deltakarar og ein observatør i går. Som vanleg på kursdagar litt nordavind, men denne gongen var han ikkje sterk nok til å vera sjernerande.

torsdag, juli 29, 2010

Med Havstril til Fitjarøyane?

Me har lyst til å ta ein lett overnattingtur til Fitjarøyane ein gong i august. Mest ein kosetur med ein god leirplass, men sjølvsagt òg litt padling, men ingen stor ekspedisjon. Dei som er interesserte i å bli med, kan ta kontakt med turleiar og Havstrils fitjarøy-entusiast Eivind Møgster ved å ringa eller senda SMS til 932 19 866.

(Foto: Tur i Fitjar, 2008, via Rune Hugøy)

tirsdag, juli 27, 2010

Medlemsvekst òg i 2010

Per dato har Havstril padleklubb 76 betalande medlemmar. Det betyr at me og i år vil ha vekst i medlemsmassen. Spesielt gledeleg er det at mange studentar og unge nyttar høvet og blir medlemmar i Austevoll sin padleklubb.

lørdag, juli 24, 2010

Kurs på torsdag

Fyrstkomande torsdag klokka 19 dreg me i gang nok eit introkurs frå Sveholmen. Me vonar det vert fint vêr. Har enno nokre restplassar! Ring eller send SMS på 988 74 253 viss De er interesserte.

fredag, juli 23, 2010

Jentesamling/hav - padleforbundet

14. - 15. august. Fylg linken for meir info - opent for hokjønn på alle nivå, etter det er forstår.

Pause i torsdagspadlinga neste veke

Me var berre to havstrilar på tur frå Bekkjarvik i går. Grunna den låge oppslutnaden på fellespadlingane dei to siste vekene, blir det ikkje tur neste torsdag. Hugs likevel at alle medlemmar kan henta og nytta utstyr frå Sveholmen. tekst 988 74 253 for å få koden til naustet vårt.

onsdag, juli 21, 2010

Frå Bekkjarvik i morgon

Fellespadlinga vert frå Bekkjarvik i morgon torsdag. Oppmøte klokka 19:15. Grunnen til at eikkje har padla frå Sveholmen dei siste to vekene er rett og slett sterk vind. Søre Selbjørn ligg nokolunde i le for nord-vesten som er meldt i morgon.

Kajakkar kan hentast i naustet, for dei som har takgrind på bilen har me altså slike isporadaptarar som enkelt går an å setja på, og kajakkane kviler godt på.

fredag, juli 16, 2010

Jaudå, det vart padling

Tre ivrige havstrilar padla og hadde det mykje moro på torsdag. Mest leik i Drønsstraumane. Kva det vert til neste veke, blir kunngjort på bloggen i løpet av tysdagen.

tirsdag, juli 13, 2010

Kurs sist måndag

Effektiv og flink gjeng, nokre med ein del padlerøynsle. Kurset gjekk kjempefint, og det vart mellom anna tid til å øva på åreposeredding mot slutten av seansen,

lørdag, juli 10, 2010

Frå Rostøy torsdag

Ein tek ut frå Hugøy-en si bryggja, torsdag klokka 19. Flytebryggja ligg til venstre over brua, nedanfor det raude naustet. Det er ikkje å ta feil av!

Utstyr reservert måndag kveld grunna kurs

Alt utstyr, minus K2-en, er reservert frå kl 18 - 22 måndag 12. juli.

Flott i pollenFem padlarar på tur. Veldig fin tur, mykje teknikktrening, godt med fauna (som markellternekyllingen på foto) og ikkje minst ein kaffi - og sjokoladeetepause hos havstrilmedlemmane Geir og May, som inviterte oss opp i hagen sin då me kika innom.

onsdag, juli 07, 2010

Frå vassverket klokka 19

Etter gamalt tek me oss ein tur i Heimarkpollen og gjennom straumane i morgon, torsdag. Oppmøte er ved Austevoll vatn og avløp BA sitt anlegg ved Kjempefaret.

Minnar om at kajakk kan hentast i naustet på Sveholmen (trengd ud kode, send sms til 988 74 253). Det er utstyr nok til at tre medlemmar som har bil med takgrind får teke med seg kajakkar (me har isoporadapterar med reimar i naustet).

fredag, juli 02, 2010

Sju på tur

Det var sju havstrilar som padla i blikkstilla frå Sveholmen til Navvågen og attende i går. Under vegs viste dei nye aktivitetsleiarane fram nokre av kunstane sine - her har det vore tydeleg progresjon å spora dei siste vekene - med mykje tid i kajakken.

Gledeleg igjen å sjå at nye andlet heng seg på klubbaktivitetane!

onsdag, juni 30, 2010

Stor dugnadsframgong

Dei siste dagane er det gjort stor framgang på Sveholmen. Mellom anna er gangbrua nesten gjort ferdig, og dei har vore opptil ni personar på dugnad. Torsdag er det fri frå dugnaden. For meir info om dugnaden, ta kontakt med Stig Storebø, undervassjegarane 95 70 13 91 viss du har tid og lyst til å vera med.

Nye aktivitetsleiarar i Havstril padleklubb

Fem deltakarar, fire av dei frå Havstril padleklubb, deltok på aktivitetsleiarkurs med instruktør Lidun Hareide frå Bergensstudentenes idrettslag, BSI, i Austevoll førre helg.

Resultatet vart mykje lærling, moro og teljande resultat i form av at padleklubben fekk fleire aktivitetsleiarar.

Me gratulerer!

Foto: Lidun Hareide.

Sveholmen klokka 19 torsdag

Me padlar frå Sveholmen torsdag klokka 19. Det er meldt strålande ver.

mandag, juni 28, 2010

Dugnad på Sveholmen

Det er dugnad på Sveholmen, saman med undervassjegarane. I morgon startar dugnaden klokka 10. Vil du ha meir info, kontakt gjerne Stig Storebø på mobil 95 70 13 91.

fredag, juni 25, 2010

Vêrfast aktivitetsleiar utan internett

Beklagar vioss nokon møtte opp i går. Aktivitetsleiaren sat verfast på Marstein, og kunne ikkje koma seg derifrå. Uansett var tåka så tjukk at det er eit ope spørsmål om det var tilrådeleg å padla.

tirsdag, juni 22, 2010

Sveholmen torsdag kl 19

Me padlar i retning Skår på Hundvåkøy og ser kor langt me kjem, via Navvågen på nordsida. Bli med, bli med :-)

mandag, juni 21, 2010

Bylgjemoro

Havstril pk avslutta den mest aktive veka i klubbens historie med lit meir avanserte øvringar i bylgjene saman med instruktør Morten Nyborg. Her nokre foto teke av Morten sjølv:

Liv og Lyst og pågangsmot

Ni ungdommer i alderen elleve til sytten år møtte opp til introkurs med selveste Morten Nyborg i stiv kuling på Sveholmen.

Dessverre ble kurset noe amputert på grunn av vær- og sjøforhold, deltakerne måtte holde seg høyst ti meter fra stranden, og utsendt havstril som skulle hjelpe dem som kom for langt ut hadde et svære strev med å komme seg inn til land igjen. Men ungdommene lot seg ikke skremme av været og viste en utrolig entusiasme. Noen var litt redde på forhånd for det å velte og sa fra at det ville de ikke prøve på, men da det kom til stykket og under Morten Nyborgs trygge ledelse så var det disse som var mest ivrige, ja de var nesten ikke å få opp av sjøen på slutten.

Alle lot seg imponere av Morten som stod i kajakken og padlet, og flere av de yngste fant ut at det måtte de få til de også. Det ble trent på å dreie båten, og under de gjeldende sjøforholdene så var det en bragd å få til. Å komme seg inni kajakken og utav var også populær å øve på. Det ble dessverre ikke anledning til å ta seg noe lengre padletur, men ellers fikk ungdommene gjennomført alle momenter i anledning våttkort.

Etter klesskift og koselig grilling med (litt brente) pølser og sjokoladekake, var det høytidelig utdeling av våttkort, intervju for lokalavisen Marsteinen og informasjon om padleklubben. Forhåpentligvis ga kurset mersmak, flere sa de var interessert i å bli medlem eller leie kajakker når de skulle på ferie.

Håper alle vil benytte anledningen til å prøve en padletur under normale forhold med oss en gang og oppleve sjøens ro og ikke bare sjøens villskap.

fredag, juni 18, 2010

Takk til Austevoll brann- og redningsteneste

Brannmeister John Levi Weløy kjøre fleire tusen liter vatn til å fylla sisternetanken vår på Sveholmen. Storleg takk, John Levi!

No har me altså vatn til å spyla kajakkane og anna utstyr med. Etterkvart får me skifta renner, kopla dei på tanken og sett opp eit partikkelfilter!

Kjekt med kurs for svaksynte


Me heldt fyrste delen av introkurs med våttkort for fire svaksynte damer med fylgje. Det var ein særs lærerik affære for klubbens instruktør, som vart retteleg imponert av pågangsmotet og ynskjet om å erobra nye fritidsarenaar.

Fleire av deltakarane viste prov på særs god balansekontroll på kajakken, og me fekk alle nokre gode hint om korleis me kan leggja endå betre til rette før neste bolk med kursing.

Ein særs kjekk seanse i kajakken.

onsdag, juni 16, 2010

Ingen torsdagspadling

Kansellert grunna anna aktivitet i klubbregi. Nokre få klubbkajakkar er ledige for dei som vil ha seg ein tur.

Elles minnar me om Moro med Morten på sundag. Fokus på teknikk og kanskje litt moro og ferdigheiter i bylgjer, dersom tiøhøve tillet det. Send SMS på 988 74 253 viss du vil vera med.

mandag, juni 14, 2010

Stint på introkurs


Ein gjeng særs flinke austevollingar inntok havstrilkajakkane måndagskvelden. Introkurset var fullteikna, og trass i den særs sterke nordavinden, som tok godt  tak sjølv inne i den skjerma vika ved Spissøy / Sveholmen, hadde gjengen etterkvat flott kontroll på fartøya og smila på plass.

fredag, juni 11, 2010

Reservasjon av alt utstyr neste veke

Alt havstrilutstyr er reservert MÅNDAG 14., TORSDAG 17. og LAURDAG 19 grunna ulike kursaktivitetar.

Til Kalve og nesten Marstein


Eit halvt dusin havstrilar koste seg i finevêret i går. Me padla frå stranda på Spissøy, kryssa Kalsvika til skjera utanfor Indreøya, og gjekk sørvestom Ytterøy og følgde vikane langs Storekaløy heilt tilme runda Håneset. Her kom havsdønningane rusande inn, og me hadde flott utstikt til Marstein fyr medan me vurderte om me skulle leika oss rundt øya, eller ta den reine koseturen via ein kanal mellom Ytreøya og Kalvelandet. Me valde det siste, og fekk flott surf i hekken innover mot Sveneset, som ligg rett i nærleiken av loshytta på Kalve.

Så fekk me på nytt helsa på det to flotte hangeitene på den fyrste holmen innanfor Ytreøya. Dei er så sosiale at du får klappa dei, og det var på nippet til at dei hoppa om bord i eit par av kajakkane. Me padla vidare over Kalsvika att, forbi Bahus, Bakksund og sørsida av Spissøy.

Me padla totalt 13,2 kilometer, og bevega oss i to timar og 36 minuttar. Det gjev då ein bedageleg gjennomsnittsfart på i overkant av fem kilometer i timen.

Nok ein kjempeflott klubbtur, og det var ekstra kjekt å sjå nye andlet på denne aktiviteten.

mandag, juni 07, 2010

Har du huska kontigenten

I dag sender me ut påminningar til dei havstrilane som enno ikkje har betalt kontigent for 2010. Akkurat dei 400 (eller 200 viss du er student) finst det vel ikkje betre føremål å bruka ein bitteliten del av feriepengane på :-)

søndag, juni 06, 2010

Strålande sommarvêr

Vêrmeldinga fortel om glitrande sommarvêr i veka som kjem. Me minnar om at alt utstyr i naustet kan nyttast fritt av medlemmar av Havstril pk. Send SMS eller ring 988 74 253 viss du vil ha koden til nøkkelskåpet, som heng ved inngangen.

Torsdag padlar me òg frå Sveholmen, kanskje i retning Kalve og stordønningane utanfor, som me kan terga litt viss dei frammøtte følar for det. Tidspunkt for oppmøte er kl 19.

torsdag, juni 03, 2010

Moro i refleksdønningane


Fem havstrilar på tur langs Hundvåkøy- landet. Med padla langs land og fekk smaka på dei relativt dorske havdønningane som rulla inn Horgefjorden, og slo opp langs den forrevne klippekysten utanfor Arholmen og Vikene ved Øklandsvågen, der me òg padla inn. Rundt oss jakta makrellternene etter mat, og på fleire utstikkarar var det tjeld på jakt etter mat, sidan det var sterk fjøre.

Så sette me kursen heimover att, og kunne gå i land etter ein kort, men kjekk tur i dynamiske omgjevnadar (takk til refleksbylgjene, og surfen inn i vikene). Me padla 7,5 kilometer på litt under halvannan time.

(Foto: Lengst inne i Øklandsvågen var det heilt stille - slik er det nok ikkje alltid i den vestvende vika).

tirsdag, juni 01, 2010

Padlekurs, juni 2010

NPF Introkurs, hav - Måndag 14. juni kl 19:00
Instr. Trond Hagenes, Havstril pk. Kostnad: 600

Gratis NPF ungdomskurs - laurdag 19. juni kl 10:00
Instr. rettleiar Morten Nygård, Haugesund kk
Støtta av Liv og Lyst

Moro med Morten
- sundag 20. juni kl 11:00
Uformell gøy og leik med ein av Noregs beste havpadlarar, Morten Nygård
Kostnad: 400

NPF Aktivitetsleiarkurs
- laurdag 26. og sundag 27. juni
Krev avlagt teknikkurs. Instr: Lidun Hareide, BSI - padlegruppa
Kostnad: 1 500

Me vil setja opp fleire introkurs ved stor interesse. I løpet av sommaren kjem me òg attende med eskimorullekurs og truleg rockhoppingkurs på hausten.

Påmelding/info til Trond Hagenes på tlf 988 74 253 eller e-post til info@havstrilpadleklubb.no.

Spissøy torsdag kl 19

Me padlar frå Spissøy torsdag kl 19. Enten går turen nordover eller sørover langs Hundvåkøy-landet. Det er meldt relativt lite vind, og delvis skya/sol.

fredag, mai 28, 2010

5 000 frå Barneidrettsfondet

Havstril er tildet 5 000 frå Barneidrettsfondet. Pengane vil gå til innkjøp av barnekajakk, og dekker om lag halvparten av kostnaden ved ein slik.

Gøy med Trolandshamar skule

Fjerde- og femteklasse ved Trolandshamar skule var og koste seg på Spissøy i dag, og fekk på slutten av dagen besøkt av Trond H. og Eivind M. som viste dei ørlite om padling, før elevane storma ut i kajakkane dei fekk låna.

– Dei var kjempeflinke, kommenterte havstrilmedlem Eivind etter å ha vist dei unge elevane frå Hundvåkøy korleis dei skulle padla.

Kjempefin og koselig liten seanse på Sveholmen, som me ynskjer oss mange fleire av i åra som kjem.

mandag, mai 24, 2010

Padling kansellert

Vinden konspirerer nok ein gong slik at me ser oss nøydde til å kansellera måndagspadlinga. Frå og med neste veke vert det atter padling på torsdagar.

fredag, mai 21, 2010

Skifting av padledag

Me har registrert ein ganske stor reduksjon i deltakinga på fellespadlinga etter at me skifta dag frå måndag til torsdag. Dette gjer me noko med i juni og utover og slyttar difor padledagen attende til torsdag. Siste faste måndagspadling vert då fyrstkommande. Deretter vert det padling torsdagar frå og med 3. juni.

Frå Beinskrokjen måndag

Det er nok ein gong meldt frisk vind måndagen. Me satsar på Drønspollen, og viss det ikkje r for gale med bylgjer på vestsida, ein tur med bylgjene i hekken på vegen heimatt. Alternativt, ser me oss om inne i Busepollen. Oppmøte klokka 19:00, småbåthamna i Beinskrokjen.

onsdag, mai 19, 2010

Ikkje full fjord

17.maipadlinga gav ikkje storinnrykk på fjorden utanfor Blænes. Havstrilleiaren og K2-en "Eldjarnet" med to blad Uglenes i fekk seg allikevel ein fin tur,med relativt mykje vind, ditto bylgjer og for einmannskajakken ganske krevjande forhold der det var surf på bylgjene (kombinert med store hekkbylgjer frå ein passerande sjark, fekk leiaren årets fyrste ufrivillige bad).

Me tok ein kort grillpause på Kalsund, før me padla attende, denne gongen i sterk motvind.

fredag, mai 14, 2010

Frå Uglenes 17. mai

Møt opp kl 18:00 på kaien ved Uglenes og bli med på padletur rundt Blænesøya og med stranghogg og grilling. Ta med eigen mat og drikke (og evnt eingongsgrill).

For å nå kaien kjører du ned vegen skilta til Uglenes (som i seg sjølv er nedanfor Vikkrysset), men i staden for å kjøra opp på toppen, tek du grusvegen ned til stranda og kaien.

fredag, mai 07, 2010

17.mai-padling med grilling

Det blir padling på sjølvaste 17. mai! Oppmøte blir turleg Husavik, klokka 18, og me satsar på grilling ved Kalsundsholmen, dersom vêret vert brukande. Meir info kjem etterkvart.

Aktivitetsleiarkurs i slutten av juni

Har du teknikkurs og vil gå vidare på kursstigen? Då arrangerer Havstril aktivitetsleiarkurs med BSIs Lidun Hareide helga 26. - 27. juni. Kostnaden for ikkje-havstrilar er moderate 1.500 NOK for to dagar. Påmelding/info ved kontakt til Trond Hagenes, 988 74 253 (mobil).

torsdag, mai 06, 2010

Ingen aktivitetsleiar på måndag

Aktivitetsleiaren til Havstril kan ikkje møta måndag, men medlemmane kan likevel sjølvsagt møtast og padla fro Sveholmen eller andre stadar. Kjekt om dei som vil, legg att ei melding under...

mandag, mai 03, 2010

Ingen padling

Meldingar på opptil 14 sekundmeter nordvest gjer at me står over padlinga i kveld.

søndag, mai 02, 2010

Inspirerande til dugnad

Undervassjegarane har på eiga hand gjort store framsteg med dugnad på Sveholmen. Fleire havstrilar kan godt ta turen til holmen og ta i eit tak. Det vil bli gjort ferdig gangbru, dusj- og garderobe til klubbane, og handicaptoalett til gjestane.

Tidspunkt for oppmøte er tysdagar og torsdagar rundt klokka 18...

lørdag, mai 01, 2010

Kanskje padling måndag

Det er meldt opptil stiv nordvestlig kuling frå nordvest. Held desse meldingane sine, blir det ingen padling måndag. Sjekk bloggen rundt kl 12 måndag, då tek me avgjerda om vinden set ein stoggar for oss, eller ikkje.

Sisternetankfundamentet støypt

Under leiing av arbeidsformann Eivind Møgster fiksa ein knapp handfull havstrilar ein sementfundament på fem kvadratmeter til den store vasstanken som skal stå bak klubbhuset på Sveholmen. Me tok oss gode pausar, og nytte den gode kaka Inger U. hadde laga, godt akkompagnmert av god kaffi eller brus.

Me punkterte ei trillebår og mista sementblanderen midt i arbeidet, men kunne ikkje gje opp. Godt trøytte, kunne me avslutta arbeidet etter nærare seks timars hardt arbeid.

tirsdag, april 27, 2010

1. mai: Dugnaden startar klokka 10:30

Alle hender i arbeid 1. mai! Me feirar arbeidaranes dag med dugnad på Sveholmen. Oppstart kl 10:30. Me støyper fundament til sisternetanken, pluss at me truleg vil måla naustdøra. Blir me ekstra mange, kan me sikkert finna oppgåver på resten av fellesområda på øya (gangvegen etc).

mandag, april 26, 2010

Siste rest av klubb-t-skjorter

Me har nokre få att av denne t-skjorta i storleikane L og XL. Pris er som før kr 200. Send ein SMS på 988 74 253 eller e-post på info@havstrilpadleklubb.no for å tinga.

Vondt i viljen...

Ausande kaldt vårregn og sørleg sterk vind sette ein stoggar for padleiveren måndag. Hugs likevel dugnad lautrdag. Me er i gang med planlegging, og treng så mange hender i arbeid som mogleg.

lørdag, april 24, 2010

Stor fitjarøytur med Sunnhordland padleklubb

Storslått fleirdagarstur i nabokommunen. Sjå padlesiden.no for meir info.

Dugnad laurdag 1. mai

Me skal støypa fundament til sisternetanken, eventuelt måla naustdøra vår. Møt opp med pågangsmot, så tek me med litt å bita i og drikke. Meld gjerne frå om du kjem - SMS 988 74 253.

Padling frå Sveholmen

Me utforskar nordsida av Hundvåkøy, inklusive Navvågen måndag. Padlinga startar i sjutida (oppmøte kl 19).

mandag, april 19, 2010

Sveholmen-Kalve-Sveholmen


5 stk ute og padla. Tilbakela 9,5 kilometer på ein time og 45 minuttar - gjennomsnittsfart bedagelege 5,5 kilometer i timen.

Meir info om turen kjem etterkvart.

torsdag, april 15, 2010

Superkort dugnad

Me treng sterke menneske til å løfta sisternetanken på Sveholmen - åtte-ti stk treng me totalt. Dugnaden, som berre tek nokre få minutt, skjer fyrstkomande måndag klokka 18. Etterpå vert det padling!

Når me har fått koordinert oss, vert det ein dugnadslaurdag med forskaling og støyping av fundamentet til den store tanken, som skal gje oss vassforsyning dei neste åra.

tirsdag, april 13, 2010

Kort tur i pollen


Lite oppmøte i Gråsidalen klokka 19 i går (men me gjekk visst glipp av Tom), så tre styrehavstrilar kjørte til Eido etter møtet sitt. Padla raskt inn i den pittoreske Søreidepollen, der mangt og mykje såg ut til å både stå til nedfalls eller flyta inntil oppdrifta vil opphøyra av seg sjølv. Novel, det var enkelte fine ting å sjå òg, slik som den vesle fine hytta på biletet bak Rune H.

Eller padla me og kika på båtane "Føyna" og "Charlotte", sjøauren som hoppa ved Åno, før me vende baugane og nasane heimatt.

Neste veke vert Sveholmen nok ein gang utgangspunkt for padling. Oppmøte klokka 18 (atterhald om endring av startstad viss vêrmeldingane vert for ille).