fredag, juni 18, 2010

Kjekt med kurs for svaksynte


Me heldt fyrste delen av introkurs med våttkort for fire svaksynte damer med fylgje. Det var ein særs lærerik affære for klubbens instruktør, som vart retteleg imponert av pågangsmotet og ynskjet om å erobra nye fritidsarenaar.

Fleire av deltakarane viste prov på særs god balansekontroll på kajakken, og me fekk alle nokre gode hint om korleis me kan leggja endå betre til rette før neste bolk med kursing.

Ein særs kjekk seanse i kajakken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar