torsdag, april 15, 2010

Superkort dugnad

Me treng sterke menneske til å løfta sisternetanken på Sveholmen - åtte-ti stk treng me totalt. Dugnaden, som berre tek nokre få minutt, skjer fyrstkomande måndag klokka 18. Etterpå vert det padling!

Når me har fått koordinert oss, vert det ein dugnadslaurdag med forskaling og støyping av fundamentet til den store tanken, som skal gje oss vassforsyning dei neste åra.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar