onsdag, august 18, 2010

Padling frå Sveholmen

Det vert klubbpadling frå Sveholmen i morgon. Samstundes er det eit lite kurs, så ein del av klubbåtane er opptekne. Fint difor om dei som vil vera med og nytta klubbmateriell tek kontakt på 988 74 253 på førehand. Eivind vert turvert :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar