fredag, juli 18, 2008

Vekas åttetal
Heile ti havstrilar la ut frå Rostøy i går - alle klubbåtane minus "Skverslingen" (North Shore Buccaneer) var på sjø. Me padla den rolege Drønspollen fyrst, så utanom og rundt Busepollen før me la i veg vest av Drøno. Der me ikkje var i le fekk me relativt små, men krappe bylgjer inn frå sida. Kjekt å måtta halda tunga nokolunde beint i munnen i visse parti. Då me hadde svinga på nordvestsida av øya kunne dei som ville surfa litt på bylgjene. Heilt inne ved land var det grunt mellom nokre steinar, men tre av oss satsa på at surfen ville bæra oss over det glatte berget. Slik gjekk det og moro var det!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar