tirsdag, juni 03, 2008

Nøkkelen på plass hos Statoil

Då har Svein Arne fått nøkkelen. Han kan hentast ut av medlemmar som òg har med seg våttkort. Det skal skrivast under på låneavtale og kvitterast ut kvar gong ein hentar med seg nøkkelen. Unnatak for våttkortregelen er mellombels gjort for tre medlemmar. Dei veit sjølve om dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar