søndag, juni 08, 2008

5 000 frå Sparebanken Vest

Havstril var ein av dei hedige mottakarane av allmennyttige midlar frå Sparebanken Vest på torsdag. Etter underhalding av Havfruene delte Ragnhild Bjånesøy ut kring 150 000 kroner til austevollske prosjekt. Hpk fekk 5 000, og me takkar hjarteleg for støtta.

I fjor fekk me heile 16 500 hos banken. Som ein ekstra takk delte me ut seks flotte Havstril-t-skorter til dei tilsette i banken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar