torsdag, februar 22, 2007

Saker til styremøte 5. mars

Har medlemmane noko som bør takast opp av Havstril-styret? Skriv ein mail eller ta ein telefon til Trond før den 27. februar. Saker som mellombels står på agendaen er konstituering av nytt styre, reglar for utleige av kajakkar (til ikkje-medlemmar - krav om våttkort etc.), open kajakk-/demodag i slutten av mai/byrjinga av juni, tilbod til unge padlarar (me har t.d. ingen medlemmar under 26 år - noko me må gjera noko med).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar