fredag, januar 19, 2007

Klubbkajakkar truleg på veg

Me har hatt positiv dialog med fleire næringslivsaktørar i kommunen, som slett ikkje er framande for å sponsa klubben vår med havkajakkar. Båtane vert anskaffa spesielt med tanke på grupper som kanskje ikkje har råd til å kjøpe båtar sjølve, som t.d. studentar. Me vil òg gjera båtane tilgjengelege for t.d. støttekontaktar m.fl. som kan ha nytte av padling i oppfølging av einskildpersonar osb.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar