torsdag, januar 25, 2007

Første klubbkajakk stadfesta


Havstril får i løpet av eit par veker den første eigne klubbkajakken på plass! Denne båten er sponsa av Møgster Management/Laco AS og me er djupt takksame for gåva! Båten, og dei andre me ha fått signal frå andre i næringslivet om, vil verta nytta til å gjera sporten meir tilgjengeleg for ungdom og andre som ikkje ser seg råd til å investera 10-15 tusen i ein kajakk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar