fredag, mars 05, 2010

Saksliste årsmøte Havstril pk

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøte av 3.3.10. (ny dato grunna sjukdom)

Årsmøtet avholdes på PizzaPlanet, Prestegardskjellaren, Storebø, og begynner kl. 18, torsdag 11. mars 2010

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (inkludert eventuelle grupperegnskap)
6. Behandle innkomne forslag og saker
HMS-plakat Havstril pk
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg
a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
d) 2 revisorer (dersom idrettslaget har engasjert registrert eller statsautorisert revisor, skal idrettslaget i tillegg velge en kontrollkomité med minst to medlemmer)
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Vedlegg vert delt ut på møtet.

Med vennlig hilsen
Styret

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar