tirsdag, februar 09, 2010

Valkomitéens innstilling

Forslag til styrerepresentantar og vararepresentantar, val på årsmøtet 23. februar d.a.:

Valkomité :
Camilla Solbakken
Oddbjørn Drivenes

Eit forslag med kandidater kom inn.
Telefonisk vart dei fleste kontakta, og spurt om dei ville halda fram.
Ein stadfesta statusen sin via elektronisk-brev.
Alle, utanom nestleiar, var positiv til å halda fram i posisjonen dei hadde.
En ny kandidat kom inn. Ho sa seg villig til å sitta i styret, og posisjon overlet ho styret å komme fram til.

Forslag:
Trond Hagenes - leiar
- nestleiar Open
Rune Hugøy - representant
Inger Uglenes - representant

Ny kandidat:
Ingunn Berge Vik - Sagt seg villig til å ta plass i styret

Vararepresentantar:
Ole Bjarte Austevoll - Vara
Eivind Møgster - Vara

Andre forslag :
Oddbjørn Drivenes
Yngve Ringdal.
Dei har sagt seg villige til å vera med i styret dersom det er bruk for dei.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar