torsdag, september 18, 2008

Klubbhus på Sveholmen/Spissøy


Styret i Hpk har i dag vedeteke at me særs gjerne vil inngå ei avtale med Austevoll uv-jegarar om å få disponera det gamle produksjonshuset på friluftsområdet Sveholmen/Spissøy som klubbhus. Samarbeidet vil mellom anna gje oss motorrommet til lager, og me vil truleg òg få tilgang til hovudhuset til sosiale arrangement og bruk av garderobe/dusj m.m.

I hovudsak vil Havstril sine investeringar bli knytt til å setja i stand lagerplassen, produsera og leggja ut eigna kajakkflytebryggje.

Me kjem attende med fleire detaljar når me har skrive kontrakt med undervassjegarane.

(Bilete: D. M. Møgster/Marsteinen)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar