mandag, mars 17, 2008

Medlemsvekst og fleire kroner

Medan det enno er is og snø på bakken, kan padleklubben registrera ei auke i medlemsmassen. Me er no 44 registrerte medlemmar i Austevoll sine padleklubb.

Vik Sandvik i Fitjar har òg gitt oss 5 000,- i sponsormidlar til klubbutvikling. Sponsorkronene så langt held til minst ein ny kajakk. Planen er å kjøpa inn ein Seda ikkuma 17 til bruk for klubbens medlemmar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar