fredag, mai 18, 2007

Aktiv tek over introkurset

Grunna formalistiske saker, tek Aktiv AS over kurset som Njord skulle arrangera for oss den 28. mai. Innhaldet vert så og seia det same som det elles ville vore. Kajakkmodellane vert litt ansleis, men dette vil knapt merkast for nybyrjarar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar