onsdag, oktober 25, 2006

Kurset går 12. november. Her er litt info:

Her litt om kva som er fordel å ha med seg i bassenget: Det kan vera ein fordel å ha med neoprendrakt eller ei rein, tynn tettsitjande regnjakka, og super ullundertøy for å hindra varmetap. Ei dykkarmaske/symjebriller/naseklype kan vera til hjelp for å få ”oversikten” under vatnet og redningsvest letta oppdrifta i byrjinga, men det er ikkje naudsynt å ha dette.

Kurset vert inndelt i ulike øvingar for å få ei gradvis tilvenning:
Oppvarming ved å symja 10 - 15 minuttar.
Trening i å bruka åra. (Ta med di eiga åre og kajakk, om du har.)
Krype ut av kajakken.
Trena på støttetak utan å velte over.
Trena på å liggja sidelengs i og flyta på åra.
Korleis åra skal vridast medan ein går djupare i vatnet.
Arbeida seg ut av vatnet med åra.
Ta heile prosessen i eit tak.
Velta, krypa ut av kajakken, legg åra til rette, krypa inn i kajakken og rulla opp att i eit.
Teknikkar når ein er åleine og må koma seg ombord ved hjelp av støttemidlar.
Demonstrasjon av ulike kameratredningar.
Nødpadling og måtar å berga seg på.
Klesval.
Oppsummering og evaluering.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar